უბედური შემთხვევისას დაშავდით?

ჩვენ აქ ვართ თქვენს დასახმარებლად

მოთხოვნის წარდგენა

ამ უფასო დაზღვევას გლოვო თქვენს საკეთილდღეოდ გთავაზობთ. ის გიფარავთ გლოვოთი მიწოდებისას, კერძოდ, გლოვოს პარტნიორის აპში შესვლიდან გამოსვლამდე და მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში. ყოველთვის, როცა გლოვოსთან ერთად ადგახართ გზას, დაცული ხართ უბედური შემთხვევისას. ქვემოთ მოცემული დეტალები მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათისაა და არ აქვს კონტრაქტის ძალა. გთხოვთ, გაეცნოთ წესებსა და პირობებს, დაფარვებისა და გამონაკლისების სრული ჩამონათვალისთვის. უბედური შემთხვევისას თქვენს ბიუჯეტს ზარალი არ მიადგება

თქვენი ბიუჯეტი დაცულია ავარიის შემთხვევაში

უბედური შემთხვევის დაზღვევა დაგეხმარებათ შემოსავლით, თუ გლოვოთი მიწოდებისას მომხდარი შემთხვევის შედეგად მუშაობას ვეღარ შეძლებთ. საყოფაცხოვრებო ხარჯები, გადასახადები, სამედიცინო გამოკვლევები, მედიკამენტები... უბედური შემთხვევისის გამო თქვენი ხარჯები საგრძნობლად შეიძლება გაიზარდოს. ჩვენი სადაზღვევო დაფარვის ფართო სპექტრის წყალობით, ზედმეტი ხარჯები აღარ შეგაწუხებთ.

უბედური შემთხვევის სამედიცინო ხარჯები

ჩვენ გადაგიხდით სადაზღვევო სქემით გათვალისწინებულ მაქსიმალურ თანხას, შემდეგი სამედიცინო ხარჯების დასაფარავად, თუ ისინი უბედური შემთხვევიდან 30 დღის განმავლობაში წარმოიქმნება (მას შემდეგ რაც, საყოველთაო დაზღვევის ან ნებისმიერი სხვა ტიპის დაზღვევის მიერ გამოყოფილი თანხები გამოიქვითება): საავადმყოფოში მოთავსება, ექიმთან ვიზიტი, რენტგენის გადაღება, ქირურგიული პროცედურა, თქვენ მიერ მოთხოვნილი სამედიცინო ანალიზების და ფარმაცევტული ხარჯები; დაფარვა მოიცავს გადაუდებელ სტომატოლოგიურ მკურნალობასაც.

ანაზღაურება: ₾5,938.74

ძვლის მოტეხილობა, ღრძობა და ამოვარდნილობა

გლოვოთი მიტანისას იატაკზე ფეხი თუ დაგიცურდებათ, ველოსიპედიდან გადმოვარდებით ან ავტოავარიაში მოიტეხთ ხელ-ფეხს, ჩვენგან სადაზღვევო ანაზღაურების პროცენტულ წილს პოლისში გათვალისწინებული სქემით მიიღებთ. ეს ანაზღაურება დაგეხმარებათ დაფაროთ მოტეხილობასთან, ღრძობასა ან ამოვარდნილობასთან დაკავშირებული და საჭირო სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენა-დაქირავების ხარჯები (მაგ. ყავარჯნები, ფეხსაცმელი ფიქსაციისთვის...)

ანაზღაურება: ₾5,938.74 -მდე
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაზღვევა ყველა მოტეხილობას არ ფარავს. გაეცანით წესებსა და პირობებს დამატებითი ინფორმაციისთვის
1

An accident happens during your delivery?Put yourself in a safe place immediately. If anyone is injured, call for help immediately. If there were witnesses to the accident, ask for their contact details.

2

As soon as you have the opportunity, go to the website  and fill in all the requested data.

3

We analyze in detail the information you have provided to us and get back to you within 2 working days.

4

If the conditions are met, we will cover the costs listed above, directly related to the accident.

Hospital Stay

If following an accident, you stay at the hospital for at least 48 hours, we will pay the benefit amount stated in the policy schedule for every consecutive 24 hours. The money can be used for meeting additional expenses that are not covered by the National Health Insurance or even for compensating the loss of income during the period of hospitalization. This insurance can also reimburse you the costs indirectly related to hospitalization (eg: a private room, an extra bed for an accompanying family member,…).

Benefit : € 150 for every 24 hours spent in hospital, payable for a maximum of 10 days (up to €1,500)

დაიცავით თქვენი შემოსავალი

თუ უბედური შემთხვევის შემდეგ შრომისუნარიანობა შეგეზღუდებათ და ეს ხელს შეგიშლით მუშაობაში ან რაიმე სახის ანაზღაურებადი საქმიანობის შესრულებაში, ჩვენგან სადაზღვევო სქემით გათვალისწინებულ ანაზღაურებას მიიღებთ. კომპენსაციას მიიღებთ შრომისუნარიანობის დროებითი სრული შეზღუდვის მერვე დღიდან.

ანაზღაურება: ₾39.59 დღეში, მაქსიმუმ 30 დღის განმავლობაში

თქვენი ოჯახის ფინანსების დაცვა

ეს დაზღვევა თქვენს ახლობლებს ფინანსურად უზრუნველყოფს, თუ უბედური შემთხვევა გიმსხვერპლებთ. ასევე, ეს დაზღვევა გიცავთ მაშინ, თუ უბედური შემთხვევის შედეგად, შრომისუნარიანობა სრულად ან ნაწილობრივ შეგეზღუდებათ.

გარდაცვალება უბედური შემთხვევის გამო

დაზღვეული კაპიტალი თქვენი ახლობლების მომავალს ფინანსურად უზრუნველყოფს და თქვენს ოჯახს ცხოვრების დონის შენარჩუნებაში დაეხმარება. თუ უბედური შემთხვევა გიმსხვერპლებთ ან უბედური შემთხვევიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვლებით, ჩვენ გადავიხდით თანხას, რომელის სადაზღვევო სქემით არის გათვალისწინებული.

ანაზღაურება: ₾49,489.54

დაკრძალვის ხარჯები

გარდა ამისა, ჩვენ გადმოგცემთ პოლისით გათვალისწინებულ თანხას იმ ხარჯების დასაფარავად, რომლებიც მოითხოვს სასწრაფო/დაუყოვნებლივ გადახდას (დაკრძალვის ხარჯების ჩათვლით).

ანაზღაურება: ₾11,877.49

შრომისუნარიანობის მუდმივი სრული შეზღუდვა

თუ უბედური შემთხვევის გამო, შრომისუნარიანობა სრულად შეგეზღუდებათ, ჩვენგან სადაზღვევო სქემით გათვალისწინებულ ანაზღაურებას მიიღებთ. შრომისუნარიანობის სრული შეზღუდვა საზარელი მდგომარეობაა, რომელიც ხელს გიშლით იმ სამუშაო მოვალეობების შესრულებაში, რისთვისაც თქვენი წვრთნების, განათლების და გამოცდილების გამო ზედგამოჭრილი იყავით, და ახლა, როგორც წესი, ყოველდღიურ საქმიანობაში მეორე ადამიანის დახმარება გჭირდებათ. ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდნა შემოსავლის მიღებაში გიშლით ხელს და დამატებითი ხარჯები, რომლებიც შრომისუნარიანობის შეზღუდვას ახლავს თან, თავსატეხს გიჩენთ თქვენ და თქვენს ოჯახს.

ანაზღაურება: ₾49,489.54

შრომისუნარიანობის მუდმივი ნაწილობრივი შეზღუდვა

ჩვენგან სადაზღვევო სქემით გათვალისწინებული ანაზღაურების პროცენტულ წილს მიიღებთ. ქვემოთ იხილავთ შრომისუნარიანობის შეზღუდვის შკალას, დაფუძნებულს შრომისუნარიანობის შეზღუდვის ხარისხზე

ანაზღაურება: ₾49,489.54-მდე

ობლის შემწეობა

ამაზე ფიქრს ყველა თავს არიდებს, მაგრამ თუ მიტანისას უბედური შემთხვევა გიმსხვერპლებთ, თქვენი ბენეფიციარები ფულად დახმარებას მიიღებენ.

ანაზღაურება: ₾24,744.77

რეპატრიაცია. ოჯახის წევრების თანხლება

სამშობლოში თქვენი რეპატრიაცია გარდაცვალების ან შრომისუნარიანობის სრული შეზღუდვის შემთხვევაში. დაზღვევა ფარავს თანმხლები პირის ხარჯებს თქვენთან ერთად საავადმყოფოში მოსათავსებლად (თუ საავადმყოფოში სულ მცირე 7 დღით მოგიწევთ ყოფნა) და/ან რეპატრიაციის შემთხვევაში.

ანაზღაურება რეპატრიაციისთვის:  ₾989.79  დღეში (მაქსიმუმ 5 დღე)
ანაზღაურება ოჯახისთვის საავადმყოფოში თქვენს მოსანახულებლად: ₾593.87 დღეში (მაქსიმუმ 10 დღე)

იურიდიული დახმარება

სამართლებრივი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს დაცვასა და მოთხოვნის წარდგენასთან, იფარება სადაზღვევო სქემით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში.

ანაზღაურება: ₾19,795.82

შრომისუნარიანობის მუდმივი ნაწილობრივი შეზღუდვა

ჩვენ გადავიხდით სადაზღვევო სქემაში მითითებული ანაზღაურების პროცენტულ წილს, შრომისუნარიანობის შეზღუდვის ხარისხის შესაბამისად, შრომისუნარიანობის მუდმივი ნაწილობრივი შეზღუდვის შკალის მიხედვით.

ანაზღაურება: ₾49,489.54-მდე
ერთი მკლავის ან ერთი ხელის სრული დაკარგვა
100%
მხრის მოძრაობის სრული შეზღუდვა
30%
იდაყვის ან მაჯის მოძრაობის სრული შეზღუდვა
20%
ცერა ან საჩვენებელი თითის სრული დაკარგვა
30%
სამი თითის დაკარგვა, რომელთა შორის არ არის ცერა ან საჩვენებელი თითები
30%
ცერა და სხვა თითის დაკარგვა, საჩვენებლის გარდა
30%
სამი თითის დაკარგვა, მათ შორის, ცერის ან საჩვენებლის
30%
საჩვენებელი და სხვა თითის დაკარგვა, ცერის გარდა
30%
თითის დაკარგვა
30%
საჩვენებელი თითის დაკარგვა
30%
შუათითის, არათითის ან ნეკა თითის დაკარგვა
30%
ამ ორი უკანასკნელის დაკარგვა
30%
ფეხის დაკარგვა მუხლს ზემოთ
100%
ტერფის ან ფეხის მუხლს ქვემოთ დაკარგვა
50%
ფეხის ნაწილობრივი ამპუტაცია, მათ შორის, ყველა თითის
50%
სრული სიყრუე ცალ ყურში
50%
ქვედა ყბის მოკვეთა
30%
ფეხის ან ტერფის არაკონსოლიდირებული მოტეხილობა
25%
მუხლისთავის არაკონსოლიდირებული მოტეხილობა
20%
თეძოს ან მუხლის მოძრაობის სრული შეზღუდვა
20%
ქვედა კიდურის დამოკლება სულ მცირე 5 სმ-ით
15%
ფეხის ცერა თითის დაკარგვა
10%
თვალის სრული დაკარგვა ან ბინოკულარული მხედველობის განახევრება
80%

გსურთ, შეკითხვა დაგვისვათ?

სავარაუდოდ, პასუხს ხშირად დასმულ კითხვებში იპოვით.
წაიკითხეთ FAQ

ჩვენ ყოველთვის აქ ვართ თქვენთვის. ნუ მოგერიდებათ, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, დაგვიკავშირდით!

Margo Meskhi
mmeskhi@rib.ge
Ia Manjgaladze
imanjgaladze@rib.ge
By Post
Resolution Insurance Brokers Georgia28 A.Griboedov str.
Tbilisi, 0108
Close
Close

ვადასტურებთ თქვენი განაცხადის მიღებას!

დაზღვევის პროვაიდერი მოთხოვნის პროცესს ახლა დაიწყებს.  ყველა საჭირო ინფორმაციის და დოკუმენტის შეგროვების მიზნით, შეიძლება დაუყოვნებლივ მოგმართოთ.  გამოგიგზავნით ელწერილს, რომლითაც დაგიდასტურებთ თქვენი მოთხოვნის მიღებას