U suradnji sa

Jeste li doživjeli nesreću?

Ovdje smo da vam pomognemo

Savjet prije nego što podnesete zahtjev:
Pročitajte detalje o pokrivenim nesrećama da provjerite imate li pokriće i izbjegnete gubljenje vremena ako nemate.
Ovo osiguranje nema trošak za kurira.
14
APR
Ako ste doživjeli nesreću 14. travnja ili prije
Podnesi zahtjev Qover
14
APR
Ako ste doživjeli nesreću 15. travnja ili kasnije
Podnesi zahtjev Ferrer & Ojeda

Kada koristite aplikaciju kao vozač dostave, Qover i Chubb nude besplatno osiguranje u vašu korist. Navedeno osiguranje pokriva vas dok koristite aplikaciju Glovo, od trenutka kada se prijavite u aplikaciju do 1 sat nakon zatvaranja sesije. Stoga, sve dok ste na cesti povezani koristeći Glovo, osiguranje će vas zaštititi u slučaju nesreće. Dolje navedeni detalji služe samo u informativne svrhe i nisu ugovorni. Pogledajte Uvjete i odredbe za potpuni popis pokrića i isključenja.

Nesreću
Bolest 24/7
Pogodnosti za djecu

Ključne informacije o vašem osiguranju

Osiguravajuće društvo će platiti *

Dolje navedeno se primjenjuje ako ste imali nesreću dok ste koristili Glovo

 • Vaše medicinske troškove, uključujući stomatološki tretman
 • Nadoknadu za neke prelome, iščašenja i uganuća*
 • Dnevnu odštetu za do 30 dana u slučaju da ne možete da radite nakon nesreće
 • Odštetu u slučaju smrti, trajne ili djelimične invalidnosti
 • Odštetu za troškove sahrane, uključujući cijenu sahrane
 • Odštetu za vašu porodicu u slučaju smrti

Osiguravajuće društvo neće platiti *

 • Medicinske troškove koji su nastali više od 30 dana nakon nesreće
 • Nijesu obuhvaćene sve vrste preloma, iščašenja i uganuća
 • Ako ne možete da radite nakon nesreće, prvih 7 dana vaše privremene nesposobnosti
 • Ako ste bili pod uticajem (npr. alkohol ili droga)
 • Ako ste nesreću izazvali namjerno
 • Štetu koju ste nanijeli trećim stranama
 • Vašu materijalna štetu (npr. polomljen telefon ili bicikl)

* Pogledajte kompletnu listu onoga što nije i onoga što jeste pokriveno u opštim uslovima osiguranja

Vaš prihod je zaštićen u slučaju nesreće

Ako nakon nesreće pretrpite invaliditet koji vas sprečava u obavljanju aktivnosti, osiguranje će pokriti iznos naknade naveden u polisi. Naknadu ćete primati od osmog dana privremenog potpunog invaliditeta.

Troškovi liječenja u slučaju nesreće

Ako se okliznete, padnete sa bicikla ili doživite saobraćajnu nesreću i slomite ruku ili nogu dok koristite aplikaciju Glovo, osiguravajuće društvo će pokriti procenat iznosa naknade koji je naveden u polisi.
Naknada: do € 2,000.00
Troškovi hospitalizacije
Troškovi posjeta ljekaru
Troškovi za ljekove
Troškovi rendgenskih snimaka
Hirurški zahvati i medicinski pregledi
Hitan stomatološki tretman
troškovi vezani za prelom
iščašenje ili uganuća
kupovina/iznajmljivanje neophodne medicinske opreme (npr. štake, specijalne čizme za lomove itd.).

Prelomi, iščašenja i uganuća

Osiguranje će pokriti do maksimalnog iznosa naknade navedenog u polisi za sljedeće medicinske troškove ako su nastali u roku od 30 dana od datuma nesreće.
Naknada: do € 2,000.00
Nijesu svi prelomi pokriveni osiguranjem, pogledajte Uslove i odredbe za više detalja.

Štiti vaš prihod

Vaše osiguranje od nesreće pruža zaštitu prihoda u slučaju da nijeste u mogućnosti da obavljate svoju aktivnost nakon nesreće dok ste povezani i koristite Glovo. Troškovi smještaja, naknada, pregleda, ljekova... Vaš bolnički račun može brzo dostići prevelike iznose u slučaju nesreće. Zahvaljujući opsežnom pokriću ovog osiguranja, više ne morate brinuti o tome.

Naknada: € 15.00 dnevno, isplaćuje se maksimalno 30 dana
Troškovi vezani za prelom

Osiguravajuće društvo neće platiti:

Medicinske troškove nastale više od 30 dana nakon nesreće
Nijesu obuhvaćene sve vrste preloma, iščašenja i uganuća
Ako nijeste radno sposobni nakon nesreće, prvih 7 dana privremenog invaliditeta
Ako ste bili pod uticajem supstanci (npr. alkohola ili droga)
Ako ste namjerno izazvali nesreću
Oštećenje imovine (npr. polomljeni telefon ili bicikl)
Pogledajte kompletnu listu onoga što nije i onoga što jeste pokriveno u opštim uslovima osiguranja.

U slučaju bolesti

Ako je riječ o nesposobnosti usljed bolesti koja te sprečava u korišćenju aplikacije za dostavljače, osiguravajuće društvo isplatiće iznos naknada naveden u tabeli polise. Primaćete naknadu najranije od osmog dana potpune nesposobnosti za rad.

Iznos naknade: najviše € 15.00 dnevno, isplaćuje se najviše 30 dana.
Uslov pokrića osiguranja je izvršenje najmanje 30 dostava putem aplikacije u posljednjih 8 sedmica prije nastupanja bolesti
Ako koristite Glovo duže od 60 dana, € 15.00 dnevno ili 75% prosječne plate (u zavisnosti od toga koja je vrijednost niža) do 30 dana
Ako je Glovo korišćen manje od 60 dana, € 15.00 dnevno do 30 dana

Finansijska zaštita za vašu porodicu

Ovo osiguranje pruža finansijsku zaštitu vašim najmilijima u slučaju smrti uslijed nesreće. Ovo osiguranje vas, takođe štiti u slučaju potpunog ili djelimičnog invaliditeta uslijed nesreće.

Smrt uslijed nesrećnog slučaja

Osigurana suma pomaže da se finansijski zaštiti budućnost vaših najmilijih i održi životni standard vaše porodice.
U slučaju smrti u nesreći
Naknada: € 18,000.00
Pokriće do godinu dana kasnije
Naknada: € 18,000.00
Penzija za siročad
Naknada: € 9,000.00
Troškovi sahrane
Naknada: € 3,000.00

Repatrijacija. Članovi porodice u pratnji

Repatrijacija u državu porijekla u slučaju smrti ili potpunog invaliditeta. Osiguranje pokriva i troškove smještaja osobe u pratnji u bolnici (u slučaju hospitalizacije u trajanju od najmanje 7 dana) i/ili u slučaju repatrijacije.
Naknada za repatrijaciju: € 250.00 po danu (maks. 5 dana)
Dodatak za porodične posjete u bolnici: € 150.00 po danu (maks. 10 dana)
Repatrijacija
Članovi porodice u pratnji

Pravna pomoć

Pravni troškovi za vašu odbranu i eventualna potraživanja su pokriveni osiguranjem.

Naknada: € 5,000.00
Pravna pomoć

Dodatne pogodnosti

Šta ako postanete roditelj?

Rađanje ili usvajanje djeteta obično predstavlja jedan od najboljih životnih trenutaka. Ali finansijski gledano to nije uvijek lako. Nažalost, može doći do teških događaja različitih stepena ozbiljnosti pa smatramo da je i naša uloga da budemo prisutni u tim ozbiljnim trenucima, između ostalog, pružanjem finansijske podrške.
Pogodnosti: do € 570. po djetetu ili u slučaju rođenja više djece
Rođenje djeteta/više djece
Usvajanje
Mrtvorođenče
Nemedicinski troškovi za brigu o djeci
Čuvanje djece
Postporođajna depresija

U kojim situacijama ne plaćamo ako postanete roditelj?

Ako Glovo nije korišćen i nije ostvaren najmanji mjesečni prosjek od 30 sati tokom posljednjih 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
Ako su roditelji djeteta dvoje dostavljača, ukupna naknada isplaćuje se jednom.
Najviše 1 zahtjev u periodu od 12 mjeseci.
Odštetni zahtjevi koji nastanu tokom prvih 6 mjeseci rada nijesu pokriveni.
Smrt ili trajna nesposobnost za rad nakon nesreće tokom upotrebe aplikacije Glovo
Svi hitni troškovi (predujam za sahranu, pogrebne takse, itd.)

Hitni troškovi

Neke situacije zahtijevaju vaše hitne postupke, a oni brzo mogu da postanu skupi. U određenim okolnostima pomoći ćemo vam da pokrijete dio ili sve troškove nastale u hitnim slučajevima.
Naknada se NEĆE oduzeti od „standardnog” pokrića u slučaju nezgode, već je riječ o dodatnim pogodnostima.
Pogodnosti: do € 290.00

U kojim situacijama ne plaćamo u slučaju hitnih troškova?

Ako Glovo nije korišćen najmanje 10 sati tokom posljednjih 6 mjeseci.
Trebaće nam najmanje jedan dokument koji nakon događaja (npr. izvod iz matične knjige umrlih).

Potpuni ili djelimični trajni invaliditet

Ako zbog nezgode postanete trajni invalid, osiguranje će pokriti iznos naknade naveden u polisi.

Trajni potpuni invaliditet
Naknada: € 18,000.00
Trajni djelimični invaliditet
Naknada: do € 18,000.00

Trajni djelimični invaliditet

Potpuni gubitak ruke ili šake
100%
Potpuni gubitak pokretnosti ramena
30%
Potpuni gubitak pokretnosti lakta ili ručnog zgloba
20%
Potpuni gubitak palca ili kažiprsta
30%
Gubitak tri prsta, koji nijesu palac ili kažiprst
30%
Gubitak palca i još jednog prsta, koji nije kažiprst
30%
Gubitak tri prsta, uključujući palac ili kažiprst
30%
Gubitak kažiprsta i drugog prsta koji nije palac
30%
Gubitak palca
30%
Gubitak kažiprsta
30%
Gubitak srednjeg, domalog ili malog prsta
30%
Gubitak dva posljednja
30%
Gubitak noge iznad koljena
100%
Gubitak noge ispod koljena ili stopala
50%
Djelimična amputacija jednog stopala, uključujući sve prste
50%
Potpuna gluvoća na jedno uvo
50%
Uklanjanje donje vilice
30%
Nezarasli prelom noge ili stopala
25%
Nesrasli prelom čašice koljena
20%
Potpuni gubitak pokretnosti kuka ili koljena
20%
Skraćivanje (najmanje 5 cm) donjeg ekstremiteta
15%
Gubitak palca na nozi
10%
Pérdida total de un ojo o reducción a la mitad de la visión binocular
80%

Imate li bilo kakva pitanja?

Odgovor je vjerovatno već u našim često postavljanim pitanjima.

О kompaniji Qover

Uvijek smo tu za vas, slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakvih pitanja!
info@brokerinsurance.mesandra@brokerinsurance.me+382 67 608 998
Por correo
Qover - Atención al cliente
Rue du Commerce, 31 1000 Bruselas - Bélgica
Close

Please select the type of claim

Dislocations and fracture
Dislocations and fracture
We garantee a payment within 2 business day
Make a claim
Medical and surgical expenses
Medical and surgical expenses
Supporting income in case you can’t work
Make a claim
Hospital stay
Hospital stay
If due to an accident, you become disable
Make a claim
Dental
Dental
Let's make you smile again
Make a claim
Permanent disability or serious injury
Permanent disability or serious injury
Trying to make your life a bit easier
Make a claim
Death and funeral
Death and funeral
Protect the future of your loved ones
Make a claim
Close

Potvrđujemo prijem vašeg izvještaja!

Sada će pružalac osiguranja započeti postupak potraživanja.   Da bismo dovršili prikupljanje potrebnih informacija i dokumentacije,  možda ćemo vas odmah kontaktirati.   Dobićete imejl sa potvrdom o podnošenju zahtjeva
+

Odaberite vrstu zahtjeva

Napominjemo da su dodatne pogodnosti (pogodnosti za slučaj bolesti i pogodnosti za djecu) pokrivene samo za događaje koji su se dogodili od 1. decembra.
Nesreću
se tokom upotrebe Glovo aplikacije okliznete, padnete s bicikla ili doživite saobraćajnu nesreću i slomite ruku ili nogu
When you get hurt as a result of an accident
Podnesite zahtjev
Bolest
bolest i privremeno nesposobnosti za rad koja te sprečava u korišćenju aplikacije Glovo (nije povezano s nesrećom)
When you are sick
Podnesite zahtjev
When a happy event has just happened
Pogodnosti za djecu
postanete roditelj
Podnesite zahtjev