Pronađite odgovore na sva pitanja vezano za osiguranje od nezgode kojim ste pokriveni dok koristite Glovo

Back
Kakva dokumenta moram da predočim?

Kad god je u pitanju tjelesna povreda, prvo treba da odete kod ljekara ili u bolnicu. Zahtjevi za lične nezgode se uvijek isplaćuju u odnosu na dokaze, a potrebnu dokumentaciju ćete dobiti - i treba da je zatražite - od ljekara ili bolnice.U zavisnosti od zahtjeva, od vas će se tražiti da priložite razne dokaze.Što više pružite prilikom podnošenja zahtjeva, on će biti brže riješen

Koje podatke dajem uz zahtjev?

Pripremite minimalno sljedeće informacije:

Detalje vašeg ugovora (ime, prezime, imejl ...)

Vrstu vozila koje ste koristili

Datum i vrijeme nezgode

Mjesto nezgode

Opis onoga šta se dogodilo

Opis vaših povreda (ako ih ima)

U zavisnosti od vrste zahtjeva, od vas će se tražiti da priložite dokaze (lista nije potpuna):

  • Ljekarsko uvjerenje
  • Medicinska dokumentacija koja potvrđuje obavljene medicinske preglede (rendgen, ultrazvuk ...)
  • Izvještaj policije, izvještaj o nezgodi ...
  • Priznanice o troškovima
  • Umrlica
  • Bilo koji drugi dokument koji omogućava utvrđivanje uzroka i posljedica događaja
  • Sve relevantne fotografije (na primjer fotografije koje prikazuju štetu)

Da li je pokrivena šteta na mojoj imovini?

Trenutno osiguranje koje pruža Glovo ne pokriva štetu na vašoj imovini, kao što su biciklo, telefon, motocikl ili automobil. Međutim, ako vršite isporuku motornim vozilom i imate nezgodu sa drugim motornim vozilom koje je krivo, štetu na vašoj imovini često pokriva obavezno osiguranje odgovornosti drugog vozila. Kao dostavljač na biciklu, možete da razmotrite mogućnost dodatnog osiguranja za pokriće štete na vašoj imovini. Za ovo se obratite direktno svom pružaocu osiguranja.

Kako da dođem do novca ako je moj zahtjev prihvaćen?

Obrađivač zahtjeva će prikupiti sve informacije i dokumenta potrebna za postupanje po vašem zahtjevu.Nadoknadu ćete dobiti što je prije moguće nakon što je zahtjev prihvaćen. Naknada će biti isplaćena na vaš bankovni račun. Da bi izvršio uplatu, obrađivač zahtjeva će takođe tražiti broj vašeg bankovnog računa u IBAN formatu.

Kako mogu da podnesem zahtjev?

Jednostavno popunite obrazac na https://glovo.qover.com/

Šta podrazumijeva osiguranje za Glovo kurire?

Ovo je polisa osiguranja koje je potpuno besplatno za vas kao Glovo kurira. Glovo je ugovarač osiguranja, a vi ste korisnik.

Šta da radim u slučaju nezgode?

Bezbjednost na prvom mjestu! Prvo što treba da uradite u slučaju nezgode je da provjerite da li su svi učesnici dobro. Ako je neko povrijeđen ili je u opasnosti, nazovite broj hitne službe i uvjerite se da pomoć dolazi.Nakon toga, razmijenite detaljne kontakt informacije (puno ime i prezime kao u njihovoj ličnoj karti, imejl, broj telefona, adresu) sa drugim stranama i mogućim svjedocima koji su uključeni. Fotografišite moguću štetu na vozilima ili imovini. Kasnije, i nadamo se čim budete mogli, podnesite zahtjev za pokrivanje osiguranja.

Da li je potrebno sa moje strane da uradim nešto kako bih aktivirao polisu osiguranja?

Ne, automatski ste pokriveni i ne morate ništa da radite.