We współpracy z

Doszło do wypadku z Twoim udziałem?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Zanim złożysz wniosek:
Sprawdź szczegóły ubezpieczenia wypadkowego, by mieć pewność, że obejmuje ono Twój wypadek.
To ubezpieczenie jest bezpłatne dla kuriera.
14
APR
Jeżeli miałeś wypadek 14 kwietnia lub wcześniej
Złóż wniosek za pomocą Qover
14
APR
Jeżeli miałeś wypadek 15 kwietnia lub później
Złóż wniosek za pomocą Ferrer & Ojeda

Gdy korzystasz z aplikacji jako kurier, Qover i Chubb oferują Ci bezpłatne ubezpieczenie. Wspomniane ubezpieczenie obejmuje Cię podczas korzystania z aplikacji Glovo - od momentu zalogowania się do aplikacji i do 1 godziny po zamknięciu sesji. Oznacza to, że tak długo, jak jesteś w trasie z Glovo, ubezpieczenie będzie Cię chronić w razie wypadku. Podane poniżej dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru umownego. Pełna lista ubezpieczeń i wyłączeń znajduje się w Regulaminie.

Wypadek
Choroba 24/7
Wydatki związane z nowymi rodzicami

W skrócie o Twoim ubezpieczeniu

Firma ubezpieczeniowa zapłaci: *

Poniższe mają zastosowanie, jeśli do wypadku doszło podczas korzystania z Glovo.

 • zwrot Twoich wydatków na leczenie, w tym leczenie stomatologiczne,
 • odszkodowanie za niektóre złamania, zwichnięcia i skręcenia,*
 • dzienne świadczenie w przypadku utraty zdolności do pracy wskutek wypadku, do 30 dni,
 • odszkodowanie w przypadku śmierci, trwałej lub częściowej niepełnosprawności,
 • zasiłek na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem, w tym kosztu pogrzebu,
 • odszkodowanie dla Twojej rodziny na wypadek śmierci

Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci: *

 • za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku,
 • za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem,
 • jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy,
 • jeśli byłeś pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków),
 • jeśli spowodowałeś wypadek umyślnie,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • za twoje szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower).

* Sprawdź pełną listę wykluczeń i zakres ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pobierz podsumowanie ogólnych warunków

Zabezpiecz swoje dochody

W nagłych wypadkach

Jeśli skutkiem wypadku będzie niepełnosprawność, która uniemożliwi Ci wykonywanie dotychczasowej aktywności, ubezpieczenie pokryje kwotę świadczenia wskazaną w polisie. Otrzymasz odszkodowanie począwszy od ósmego dnia tymczasowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Koszty leczenia w razie wypadku

Jeśli podczas korzystania z aplikacji Glovo poślizgniesz się, spadniesz z roweru, ulegniesz wypadkowi samochodowemu albo doznasz złamania ręki lub nogi, ubezpieczyciel pokryje odpowiedni procent kwoty świadczenia wskazanej w polisie.
Świadczenie: do € 2,500.00
Koszty leczenia szpitalnego
Koszt wizyt lekarskich
Koszty leków
Koszt prześwietleń
Zabiegi chirurgiczne i badania lekarskie
Leczenie stomatologiczne w nagłych wypadkach
koszty związane ze złamaniem
zwichnięcie lub skręcenia
zakup/wypożyczenie niezbędnego sprzętu medycznego (np. kule, specjalne buty ortopedyczne itp.)

Złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ubezpieczenie pokryje koszty leczenia do maksymalnej wysokości świadczenia wskazanej w polisie, jeśli wydatki zostały poniesione w ciągu 30 dni od daty wypadku.
Świadczenie: do € 3,000.00
Nie wszystkie złamania są objęte ubezpieczeniem – szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ochrona dochodów

Twoje ubezpieczenie wypadkowe zapewni Ci wsparcie finansowe, jeśli na skutek wypadku podczas korzystania z aplikacji Glovo nie będziesz w stanie podjąć swojej aktywności. Zakwaterowanie, opłaty, badania, lekarstwa... Po wypadku rachunek za pobyt w szpitalu może szybko osiągnąć niebotyczne kwoty. Dzięki szerokiemu zakresowi tego ubezpieczenia nie musisz się już o to martwić.

Świadczenie: € 20.00 dziennie, płatne przez maksymalnie 30 dni
Koszty związane ze złamaniem

Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci:

za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku
za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem
jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy
jeśli byłeś(-aś) pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków)
jeśli spowodowałeś(-aś) wypadek umyślnie
za szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower)
Sprawdź pełną listę wykluczeń odpowiedzialności i zakres ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W przypadku choroby

Jeśli w wyniku choroby wystąpi u ciebie niepełnosprawność, która uniemożliwi Ci korzystanie z aplikacji kurierskiej, firma ubezpieczeniowa wypłaci kwotę świadczenia określoną w tabeli polisy. Odszkodowanie otrzymasz od ósmego dnia czasowej całkowitej niezdolności do pracy.

Świadczenie: maksymalnie € 20.00 za dzień, płatne maksymalnie przez 30 dni.
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest realizacja co najmniej 30 dostaw za pośrednictwem aplikacji  w ciągu ostatnich 8 tygodni przed wystąpieniem choroby
Jeśli korzystasz z aplikacji Glovo od ponad 60 dni: € 20.00 dziennie lub 75% Twojego średniego wynagrodzenia (w zależności od tego, która wartość jest niższa), do 30 dni
Jeśli korzystasz z Glovo przez mniej niż 60 dni, € 10.00 dziennie, do 30 dni

Zabezpieczenie finansowe Twojej rodziny

To ubezpieczenie zabezpiecza finansowo Twoich bliskich w razie Twojej śmierci wskutek wypadku. Chroni cię ono również w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.

Śmierć w wyniku wypadku

Suma ubezpieczenia pomaga finansowo zabezpieczyć przyszłość najbliższych i utrzymać standard życia Twojej rodziny.
W razie śmierci w wyniku wypadku
Świadczenie: € 26,500.00
Pokrycie przez okres do jednego roku
Świadczenie: € 26,500.00
Renta sieroca
Świadczenie: € 13,250.00
Koszty pogrzebu
Świadczenie: € 3,000.00

Transport zwłok i towarzyszący członkowie rodziny

Transport zwłok do kraju pochodzenia w przypadku śmierci lub całkowitej niepełnosprawności. Ubezpieczenie obejmuje również koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej w szpitalu (w przypadku hospitalizacji trwającej co najmniej 7 dni) oraz w przypadku konieczności transportu zwłok.
Świadczenie z tytułu transportu zwłok: € 250.00 dziennie (maks. 5 dni)
Zasiłek za odwiedziny rodziny w szpitalu: € 150.00 dziennie (maks. 10 dni)
Repatriacja
Towarzyszący członkowie rodziny

Pomoc prawna

Koszty honorariów adwokackich oraz ewentualnych roszczeń są objęte ubezpieczeniem.

Świadczenie: € 5,000.00
Pomoc prawna

Dodatkowe korzyści

Jeśli zostaniesz rodzicem?

Narodziny lub adopcja dziecka to zazwyczaj jeden z najlepszych momentów w życiu. Jednak z finansowego punktu widzenia nie zawsze jest to łatwe. Niestety, zdarzają się także trudne sytuacje i uważamy, że naszą rolą jest obecność w tych poważnych chwilach i innych problemach, wraz ze wsparciem finansowym.
Świadczenia: do 680 euro na dziecko lub w przypadku porodu mnogiego
Narodziny / Narodziny mnogie
Adopcja
Poronienie
Pozamedyczne koszty opieki nad dzieckiem
Opieka nad dziećmi
Depresja poporodowa

W jakich sytuacjach nie płacimy, jeśli zostaniesz rodzicem?

Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Glovo i nie przepracowałeś średnio co najmniej 30 godzin miesięcznie w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Jeśli dwóch kurierów wspólnie wychowuje dziecko,. pełne świadczenie zostanie wypłacone tylko raz
Maksymalnie 1 wniosek na 12 miesięcy
Wnioski powstałe w ciągu pierwszych 6 miesięcy świadczenia usługi nie są pokrywane
Śmierć lub trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku podczas korzystania z aplikacji Glovo
Wszelkie pilne wydatki (zaliczka na pogrzeb, koszty pogrzebu itp.)

Pilne wydatki

Niektóre sytuacje wymagają natychmiastowego działania z Twojej strony, a to może szybko okazać się kosztowne. Pod pewnymi warunkami pomożemy Ci pokryć część lub całość wydatków poniesionych w nagłych wypadkach.
Odszkodowanie nie jest potrącane ze "standardowej" ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, która jest świadczeniem dodatkowym.
Świadczenia: do 340 euro

W jakich sytuacjach nie ponosimy kosztów nagłych wypadków?

Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Glovo przez co najmniej 10 godzin w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Potrzebny będzie co najmniej jeden dokument, aby zakończyć wydarzenie (np. akt zgonu)

Całkowita lub częściowa trwała niepełnosprawność

Jeżeli w następstwie wypadku ulegniesz trwałej niepełnosprawności, ubezpieczenie wypłaci kwotę świadczenia wskazaną w polisie.

Całkowita trwała niepełnosprawność
Świadczenie: € 26,500.00
Częściowa trwała niepełnosprawność
Świadczenie: do € 26,500.00

Częściowa trwała niepełnosprawność

Całkowita utrata ręki lub dłoni
100%
Całkowite upośledzenie ruchu ramienia
30%
Całkowite upośledzenie ruchu w łokciu lub nadgarstku
20%
Całkowita utrata kciuka lub palca wskazującego
30%
Utrata trzech palców innych niż kciuk lub palec wskazujący
30%
Utrata kciuka i jednego palca, poza palcem wskazującym
30%
Utrata trzech palców, w tym kciuka lub palca wskazującego
30%
Utrata palca wskazującego i innego palca, poza kciukiem
30%
Utrata kciuka
30%
Utrata palca wskazującego
30%
Utrata palca środkowego, serdecznego lub małego
30%
Utrata dwóch spośród ostatnio wymienionych palców
30%
Utrata nogi powyżej kolana
100%
Utrata nogi poniżej kolana lub utrata stopy
50%
Częściowa amputacja stopy, w tym wszystkich palców u nóg
50%
Całkowita głuchota w jednym uchu
50%
Usunięcie dolnej szczęki
30%
Niezagojone złamanie nogi lub stopy
25%
Nieskonsolidowane złamanie rzepki
20%
Całkowite upośledzenie ruchu w biodrze lub kolanie
20%
Skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 5 cm
15%
Utrata dużego palca
10%
Całkowita utrata jednego oka lub ograniczenie widzenia obuocznego o połowę
80%

Czy masz jakieś pytania?

Odpowiedź prawdopodobnie znajduje się już w sekcji często zadawanych pytań.

Informacje o Qover

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Qover S.A.
Formularz kontaktowyglovo.qover.com+48 800 088 004
Adres pocztowy
Qover – Obsługa klientaRue du Commerce 31, 1000 Brussels – Belgia
Close

Please select the type of claim

Dislocations and fracture
Dislocations and fracture
We garantee a payment within 2 business day
Make a claim
Medical and surgical expenses
Medical and surgical expenses
Supporting income in case you can’t work
Make a claim
Hospital stay
Hospital stay
If due to an accident, you become disable
Make a claim
Dental
Dental
Let's make you smile again
Make a claim
Permanent disability or serious injury
Permanent disability or serious injury
Trying to make your life a bit easier
Make a claim
Death and funeral
Death and funeral
Protect the future of your loved ones
Make a claim
Close

Potvrđujemo prijem vašeg izveštaja!

Pružalac osiguranja će sada pokrenuti zahtev za odštetu.  U cilju okončanja postupka prikupljanja potrebnih informacija i dokumentacije, moguće je da vam se uskoro ponovo obratimo.  Poslaćemo vam e-poruku sa potvrdom podnošenja zahteva za odštetu
+

Wybierz rodzaj roszczenia

Należy mieć na uwadze, że dodatkowe świadczenia (zasiłki chorobowe i świadczenia na dzieci) są pokrywane tylko z tytułu zdarzeń, które miały miejsce po 1 kwietnia 2022.
Wypadek
wypadek, który nastąpił podczas aktywności w aplikacji Glovo
When you get hurt as a result of an accident
Złóż wniosek
Choroba
choroba i czasowa niezdolność do wykonywania czynności w aplikacji Glovo z powodu choroby (nie związana z wypadkiem)
When you are sick
Złóż wniosek
When a happy event has just happened
Świadczenia na dziecko
zostałeś rodzicem
Złóż wniosek