We współpracy z

Doszło do wypadku z Twoim udziałem?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Zanim złożysz wniosek:
Sprawdź szczegóły ubezpieczenia wypadkowego, by mieć pewność, że obejmuje ono Twój wypadek.
To ubezpieczenie jest bezpłatne dla kuriera.
Złóż wniosek

Gdy korzystasz z aplikacji jako kurier, Qover i Chubb oferują Ci bezpłatne ubezpieczenie. Wspomniane ubezpieczenie obejmuje Cię podczas korzystania z aplikacji Glovo - od momentu zalogowania się do aplikacji i do 1 godziny po zamknięciu sesji. Oznacza to, że tak długo, jak jesteś w trasie z Glovo, ubezpieczenie będzie Cię chronić w razie wypadku. Podane poniżej dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru umownego. Pełna lista ubezpieczeń i wyłączeń znajduje się w Regulaminie.

Wypadek
Choroba 24/7
Wydatki związane z nowymi rodzicami

W skrócie o Twoim ubezpieczeniu

Firma ubezpieczeniowa zapłaci: *

Poniższe mają zastosowanie, jeśli do wypadku doszło podczas korzystania z Glovo.

 • zwrot Twoich wydatków na leczenie, w tym leczenie stomatologiczne,
 • odszkodowanie za niektóre złamania, zwichnięcia i skręcenia,*
 • dzienne świadczenie w przypadku utraty zdolności do pracy wskutek wypadku, do 30 dni,
 • odszkodowanie w przypadku śmierci, trwałej lub częściowej niepełnosprawności,
 • zasiłek na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem, w tym kosztu pogrzebu,
 • odszkodowanie dla Twojej rodziny na wypadek śmierci

Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci: *

 • za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku,
 • za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem,
 • jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy,
 • jeśli byłeś pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków),
 • jeśli spowodowałeś wypadek umyślnie,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • za twoje szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower).

* Sprawdź pełną listę wykluczeń i zakres ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pobierz podsumowanie ogólnych warunków

Zabezpiecz swoje dochody

W nagłych wypadkach

Jeśli skutkiem wypadku będzie niepełnosprawność, która uniemożliwi Ci wykonywanie dotychczasowej aktywności, ubezpieczenie pokryje kwotę świadczenia wskazaną w polisie. Otrzymasz odszkodowanie począwszy od ósmego dnia tymczasowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Koszty leczenia w razie wypadku

Jeśli podczas korzystania z aplikacji Glovo poślizgniesz się, spadniesz z roweru, ulegniesz wypadkowi samochodowemu albo doznasz złamania ręki lub nogi, ubezpieczyciel pokryje odpowiedni procent kwoty świadczenia wskazanej w polisie.
Świadczenie: do € 2,500.00
Koszty leczenia szpitalnego
Koszt wizyt lekarskich
Koszty leków
Koszt prześwietleń
Zabiegi chirurgiczne i badania lekarskie
Leczenie stomatologiczne w nagłych wypadkach
koszty związane ze złamaniem
zwichnięcie lub skręcenia
zakup/wypożyczenie niezbędnego sprzętu medycznego (np. kule, specjalne buty ortopedyczne itp.)

Złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ubezpieczenie pokryje koszty leczenia do maksymalnej wysokości świadczenia wskazanej w polisie, jeśli wydatki zostały poniesione w ciągu 30 dni od daty wypadku.
Świadczenie: do € 3,000.00
Nie wszystkie złamania są objęte ubezpieczeniem – szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ochrona dochodów

Twoje ubezpieczenie wypadkowe zapewni Ci wsparcie finansowe, jeśli na skutek wypadku podczas korzystania z aplikacji Glovo nie będziesz w stanie podjąć swojej aktywności. Zakwaterowanie, opłaty, badania, lekarstwa... Po wypadku rachunek za pobyt w szpitalu może szybko osiągnąć niebotyczne kwoty. Dzięki szerokiemu zakresowi tego ubezpieczenia nie musisz się już o to martwić.

Świadczenie: € 20.00 dziennie, płatne przez maksymalnie 30 dni
Koszty związane ze złamaniem

Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci:

za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku
za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem
jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy
jeśli byłeś(-aś) pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków)
jeśli spowodowałeś(-aś) wypadek umyślnie
za szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower)
Sprawdź pełną listę wykluczeń odpowiedzialności i zakres ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W przypadku choroby

Jeśli w wyniku choroby wystąpi u ciebie niepełnosprawność, która uniemożliwi Ci korzystanie z aplikacji kurierskiej, firma ubezpieczeniowa wypłaci kwotę świadczenia określoną w tabeli polisy. Odszkodowanie otrzymasz od ósmego dnia czasowej całkowitej niezdolności do pracy.

Świadczenie: maksymalnie € 20.00 za dzień, płatne maksymalnie przez 30 dni.
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest realizacja co najmniej 30 dostaw za pośrednictwem aplikacji  w ciągu ostatnich 8 tygodni przed wystąpieniem choroby
Jeśli korzystasz z aplikacji Glovo od ponad 60 dni: € 20.00 dziennie lub 75% Twojego średniego wynagrodzenia (w zależności od tego, która wartość jest niższa), do 30 dni
Jeśli korzystasz z Glovo przez mniej niż 60 dni, € 10.00 dziennie, do 30 dni

Zabezpieczenie finansowe Twojej rodziny

To ubezpieczenie zabezpiecza finansowo Twoich bliskich w razie Twojej śmierci wskutek wypadku. Chroni cię ono również w przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.

Śmierć w wyniku wypadku

Suma ubezpieczenia pomaga finansowo zabezpieczyć przyszłość najbliższych i utrzymać standard życia Twojej rodziny.
W razie śmierci w wyniku wypadku
Świadczenie: € 26,500.00
Pokrycie przez okres do jednego roku
Świadczenie: € 26,500.00
Renta sieroca
Świadczenie: € 13,250.00
Koszty pogrzebu
Świadczenie: € 3,000.00

Transport zwłok i towarzyszący członkowie rodziny

Transport zwłok do kraju pochodzenia w przypadku śmierci lub całkowitej niepełnosprawności. Ubezpieczenie obejmuje również koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej w szpitalu (w przypadku hospitalizacji trwającej co najmniej 7 dni) oraz w przypadku konieczności transportu zwłok.
Świadczenie z tytułu transportu zwłok: € 250.00 dziennie (maks. 5 dni)
Zasiłek za odwiedziny rodziny w szpitalu: € 150.00 dziennie (maks. 10 dni)
Repatriacja
Towarzyszący członkowie rodziny

Pomoc prawna

Koszty honorariów adwokackich oraz ewentualnych roszczeń są objęte ubezpieczeniem.

Świadczenie: € 5,000.00
Pomoc prawna

Dodatkowe korzyści

Jeśli zostaniesz rodzicem?

Narodziny lub adopcja dziecka to zazwyczaj jeden z najlepszych momentów w życiu. Jednak z finansowego punktu widzenia nie zawsze jest to łatwe. Niestety, zdarzają się także trudne sytuacje i uważamy, że naszą rolą jest obecność w tych poważnych chwilach i innych problemach, wraz ze wsparciem finansowym.
Świadczenia: do 680 euro na dziecko lub w przypadku porodu mnogiego
Narodziny / Narodziny mnogie
Adopcja
Poronienie
Pozamedyczne koszty opieki nad dzieckiem
Opieka nad dziećmi
Depresja poporodowa

W jakich sytuacjach nie płacimy, jeśli zostaniesz rodzicem?

Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Glovo i nie przepracowałeś średnio co najmniej 30 godzin miesięcznie w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Jeśli dwóch kurierów wspólnie wychowuje dziecko,. pełne świadczenie zostanie wypłacone tylko raz
Maksymalnie 1 wniosek na 12 miesięcy
Wnioski powstałe w ciągu pierwszych 6 miesięcy świadczenia usługi nie są pokrywane
Śmierć lub trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku podczas korzystania z aplikacji Glovo
Wszelkie pilne wydatki (zaliczka na pogrzeb, koszty pogrzebu itp.)

Pilne wydatki

Niektóre sytuacje wymagają natychmiastowego działania z Twojej strony, a to może szybko okazać się kosztowne. Pod pewnymi warunkami pomożemy Ci pokryć część lub całość wydatków poniesionych w nagłych wypadkach.
Odszkodowanie nie jest potrącane ze "standardowej" ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, która jest świadczeniem dodatkowym.
Świadczenia: do 340 euro

W jakich sytuacjach nie ponosimy kosztów nagłych wypadków?

Jeśli nie korzystałeś z aplikacji Glovo przez co najmniej 10 godzin w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Potrzebny będzie co najmniej jeden dokument, aby zakończyć wydarzenie (np. akt zgonu)

Całkowita lub częściowa trwała niepełnosprawność

Jeżeli w następstwie wypadku ulegniesz trwałej niepełnosprawności, ubezpieczenie wypłaci kwotę świadczenia wskazaną w polisie.

Całkowita trwała niepełnosprawność
Świadczenie: € 26,500.00
Częściowa trwała niepełnosprawność
Świadczenie: do € 26,500.00

Częściowa trwała niepełnosprawność

Całkowita utrata ręki lub dłoni
100%
Całkowite upośledzenie ruchu ramienia
30%
Całkowite upośledzenie ruchu w łokciu lub nadgarstku
20%
Całkowita utrata kciuka lub palca wskazującego
30%
Utrata trzech palców innych niż kciuk lub palec wskazujący
30%
Utrata kciuka i jednego palca, poza palcem wskazującym
30%
Utrata trzech palców, w tym kciuka lub palca wskazującego
30%
Utrata palca wskazującego i innego palca, poza kciukiem
30%
Utrata kciuka
30%
Utrata palca wskazującego
30%
Utrata palca środkowego, serdecznego lub małego
30%
Utrata dwóch spośród ostatnio wymienionych palców
30%
Utrata nogi powyżej kolana
100%
Utrata nogi poniżej kolana lub utrata stopy
50%
Częściowa amputacja stopy, w tym wszystkich palców u nóg
50%
Całkowita głuchota w jednym uchu
50%
Usunięcie dolnej szczęki
30%
Niezagojone złamanie nogi lub stopy
25%
Nieskonsolidowane złamanie rzepki
20%
Całkowite upośledzenie ruchu w biodrze lub kolanie
20%
Skrócenie kończyny dolnej o co najmniej 5 cm
15%
Utrata dużego palca
10%
Całkowita utrata jednego oka lub ograniczenie widzenia obuocznego o połowę
80%

Czy masz jakieś pytania?

Odpowiedź prawdopodobnie znajduje się już w sekcji często zadawanych pytań.

Informacje o Qover

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Qover S.A.
Formularz kontaktowyglovo.qover.com+48 800 088 004
Adres pocztowy
Qover – Obsługa klientaRue du Commerce 31, 1000 Brussels – Belgia
Close

Please select the type of claim

Dislocations and fracture
Dislocations and fracture
We garantee a payment within 2 business day
Make a claim
Medical and surgical expenses
Medical and surgical expenses
Supporting income in case you can’t work
Make a claim
Hospital stay
Hospital stay
If due to an accident, you become disable
Make a claim
Dental
Dental
Let's make you smile again
Make a claim
Permanent disability or serious injury
Permanent disability or serious injury
Trying to make your life a bit easier
Make a claim
Death and funeral
Death and funeral
Protect the future of your loved ones
Make a claim
Close

Potvrđujemo prijem vašeg izveštaja!

Pružalac osiguranja će sada pokrenuti zahtev za odštetu.  U cilju okončanja postupka prikupljanja potrebnih informacija i dokumentacije, moguće je da vam se uskoro ponovo obratimo.  Poslaćemo vam e-poruku sa potvrdom podnošenja zahteva za odštetu
+

Wybierz rodzaj roszczenia

Należy mieć na uwadze, że dodatkowe świadczenia (zasiłki chorobowe i świadczenia na dzieci) są pokrywane tylko z tytułu zdarzeń, które miały miejsce po 1 kwietnia 2022.
Wypadek
wypadek, który nastąpił podczas aktywności w aplikacji Glovo
When you get hurt as a result of an accident
Złóż wniosek
Choroba
choroba i czasowa niezdolność do wykonywania czynności w aplikacji Glovo z powodu choroby (nie związana z wypadkiem)
When you are sick
Złóż wniosek
When a happy event has just happened
Świadczenia na dziecko
zostałeś rodzicem
Złóż wniosek