Ofiara wypadku?

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Glovo zapewnia to bezpłatne ubezpieczenie na Twoją korzyść. Chroni Cię ono podczas dostarczania z Glovo, od momentu zalogowania się do aplikacji Glovo Partner do 1 godziny po wylogowaniu. Więc kiedy jesteś w trasie z Glovo, zapewniamy Ci ochronę w razie wypadku. Szczegóły podane poniżej służą jedynie do celów informacyjnych i nie są umowne. Przeczytaj Regulamin, aby zapoznać się z pełną listą polis i wyłączeń. Twój budżet jest chroniony w razie wypadku

W razie wypadku Twoje zasoby pieniężne są chronione

Twoje ubezpieczenie wypadkowe zapewnia dochód w razie gdybyś nie mógł pracować w wyniku wypadku, który miał miejsce podczas wykonywania pracy dla Glovo. Koszty zakwaterowania, opłaty, analizy, lekarstwa... W razie wypadku koszty hospitalizacji mogą szybko osiągnąć niebotyczne kwoty. Dzięki szerokiemu zakresowi tego ubezpieczenia nie musisz się już o to martwić.

W skrócie o Twoim ubezpieczeniu

Firma ubezpieczeniowa wypłaci: *

Poniższe mają zastosowanie, jeśli do wypadku doszło podczas korzystania z Glovo.
 • zwrot Twoich wydatków na leczenie, w tym leczenie stomatologiczne,
 • odszkodowanie za niektóre złamania, zwichnięcia i skręcenia, *
 • dzienne świadczenie w przypadku utraty zdolności do pracy wskutek wypadku, do 30 dni,
 • odszkodowanie w przypadku śmierci, trwałej lub częściowej niepełnosprawności,
 • zasiłek na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem, w tym kosztu pogrzebu,
 • odszkodowanie dla Twojej rodziny na wypadek śmierci

Firma ubezpieczeniowa nie zapłaci: *

 • za koszty leczenia, które poniesiono ponad 30 dni po wypadku,
 • za te rodzaje złamań, zwichnięć i skręceń, które nie są objęte ubezpieczeniem,
 • jeśli nie możesz pracować po wypadku – za pierwsze 7 dni tymczasowej niezdolności do pracy,
 • jeśli byłeś pod wpływem substancji odurzających (np. alkoholu lub narkotyków),
 • jeśli spowodowałeś wypadek umyślnie,
 • za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • za twoje szkody materialne (np. zniszczony telefon lub rower).
* Sprawdź pełną listę wyłączeń odpowiedzialności i zakres ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Koszty leczenia w razie wypadku

Wypłacimy Ci do maksymalnej kwoty świadczenia określonej w polisie za następujące wydatki medyczne, jeśli zaistniały one w ciągu 30 dni od daty wypadku: koszty hospitalizacji, koszty wizyt lekarskich, wydatki na leki, koszty badań radiograficznych, zabiegi chirurgiczne i badania lekarskie, które zostały uiszczone przez Ciebie, po potrąceniu jakichkolwiek kwot refundowanych przez NFZ i/lub inne ubezpieczenie. Objęte są również wydatki związane z leczeniem stomatologicznym w nagłych przypadkach.

Świadczenie: 2.500€

Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia

Jeśli poślizgniesz się na podłodze, spadniesz z roweru lub ulegniesz wypadkowi samochodowemu i złamiesz rękę lub nogę podczas doręczania dostawy Glovo, zapłacimy określony procent kwoty świadczenia podany w polisie. Świadczenie to pomaga pokryć koszty związane ze złamaniem, zwichnięciem lub skręceniem wraz z zakupem/wypożyczeniem potrzebnego sprzętu medycznego (np. kule, but do chodzenia po złamaniu...)

Świadczenie: do 3.000€
Należy pamiętać, że nie wszystkie złamania są objęte tym ubezpieczeniem, szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie
1

An accident happens during your delivery?Put yourself in a safe place immediately. If anyone is injured, call for help immediately. If there were witnesses to the accident, ask for their contact details.

2

As soon as you have the opportunity, go to the website  and fill in all the requested data.

3

We analyze in detail the information you have provided to us and get back to you within 2 working days.

4

If the conditions are met, we will cover the costs listed above, directly related to the accident.

Pobyt w szpitalu

Jeśli w wyniku wypadku pozostaniesz w szpitalu przez co najmniej 48 godziny, zapłacimy kwotę świadczenia określoną w polisie za każde kolejne 24 godziny. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na pokrycie dodatkowych kosztów, które nie są pokrywane przez krajowy system ubezpieczeń zdrowotnych, a nawet na rekompensatę utraty dochodów w okresie hospitalizacji. Ubezpieczenie to może również zwrócić koszty pośrednio związane z hospitalizacją (np. prywatny pokój, dodatkowe łóżko dla towarzyszącego członka rodziny…). 

Świadczenie: 150 EUR za każde 24 godziny spędzone w szpitalu, płatne maksymalnie przez 10 dni (do 1500 EUR)

Chroń swoje dochody

Jeśli w wyniku wypadku ulegniesz niepełnosprawności, która uniemożliwia Ci podjęcie jakiejkolwiek pracy, aktywności lub innego zajęcia zarobkowego, wypłacimy Ci kwotę świadczenia określoną w polisie. Odszkodowanie otrzymasz od ósmego dnia czasowej całkowitej niezdolności do pracy.

Świadczenie: 20€ dziennie, płatne maksymalnie przez 30 dni

Zabezpieczenie finansowe Twojej rodziny

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę finansową Twoich bliskich przed skutkami Twojej śmierci w wyniku wypadku. Ubezpieczenie to chroni Cię również w przypadku całkowitego lub częściowego inwalidztwa spowodowanego wypadkiem.

Śmierć w wyniku wypadku

Ubezpieczony kapitał pomaga zabezpieczyć finansowo przyszłość Twoich bliskich i utrzymać standard życia Twojej rodziny. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub rok od zdarzenia wypłacimy kwotę świadczenia określoną w polisie. 

Świadczenie: 26.500€

Koszty pogrzebu

Ponadto wypłacimy dodatkową sumę do podanej kwoty świadczenia, aby pokryć wydatki wymagające pilnej/natychmiastowej zapłaty (w tym koszty pogrzebu). 

Świadczenie: 3.0000€

Całkowite i trwałe inwalidztwo

Jeśli w wyniku wypadku ulegniesz trwałemu inwalidztwu, wypłacimy kwotę świadczenia określoną w polisie. Trwała niepełnosprawność to straszna sytuacja, która uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych, do których jesteś przygotowany poprzez szkolenie, wykształcenie lub doświadczenie i w której zazwyczaj potrzebujesz pomocy innej osoby w codziennych czynnościach. Wpływa to na Twoją zdolność do uzyskania dochodu, a dodatkowe koszty związane z niepełnosprawnością stanowią obciążenie dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Świadczenie: 26.500€

Trwałe częściowe inwalidztwo

Wypłacimy określony procent kwoty świadczenia podanego w polisie. Poniżej znajduje się skala oceny oparta na stopniu inwalidztwa

Świadczenie: do 26.500€

Renta sieroca

Jest to sytuacja, o której nikt nie chce myśleć, ale jeśli zginiesz w wyniku wypadku podczas realizacji dostawy, Twoi beneficjenci otrzymają kapitał. 

Świadczenie: 13.250€

Ubezpieczenie od kosztów transportu do kraju Towarzyszący członkowie rodziny

Repatriacja do kraju pochodzenia w przypadku śmierci lub całkowitej niepełnosprawności. Ubezpieczenie obejmuje również koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej w szpitalu, w którym jesteś hospitalizowany (jeśli przebywasz w szpitalu minimum 7 dni) i/lub w przypadku repatriacji. 

Świadczenie z tytułu repatriacji: 250 EUR dziennie (maks. 5 dni)
Świadczenie z tytułu wizyty członka rodziny w szpitalu: 150 EUR dziennie (maks. 10 dni)

Pomoc prawna

Koszty prawne związane z Twoją obroną i ewentualnymi roszczeniami są pokrywane do wysokości określonej w polisie. 

Świadczenie: 5000 EUR

Trwałe częściowe inwalidztwo

Wypłacimy określony procent kwoty świadczenia podanego w polisie, zgodnie ze skalą trwałej częściowej niezdolności do pracy opartą na stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie: do 26.500€
Całkowita utrata jednej ręki lub jednej dłoni
100%
Całkowita utrata ruchu ramienia
30%
Całkowita utrata ruchu łokcia lub nadgarstka
20%
Całkowita utrata kciuka lub palca wskazującego
30%
Utrata trzech palców, które nie są kciukiem ani palcem wskazującym
30%
Utrata kciuka i drugiego palca, który nie jest palcem wskazującym
30%
Utrata trzech palców, w tym kciuka lub palca wskazującego
30%
Utrata palca wskazującego i innego palca, który nie jest kciukiem
30%
Utrata kciuka
30%
Utrata palca wskazującego
30%
Utrata palca środkowego, serdecznego lub małego
30%
Utrata dwóch z tych ostatnich
30%
Utrata nogi powyżej kolana
100%
Utrata nogi poniżej kolana lub stopy
50%
Częściowa amputacja stopy, w tym wszystkich palców u nóg
50%
Całkowita głuchota w jednym uchu
50%
Usunięcie dolnej szczęki
30%
Nieskonsolidowane złamanie nogi lub stopy
25%
Nieskonsolidowane złamanie rzepki
20%
Całkowita utrata ruchu biodra lub kolana
20%
Skrócenie – co najmniej 5 cm – kończyny dolnej
15%
Utrata dużego palca
10%
Całkowita utrata oka lub zmniejszenie o połowę widzenia dwuocznego
80%

Czy masz jakieś pytania?

Odpowiedź prawdopodobnie znajduje się już w sekcji często zadawanych pytań.
Przeczytaj często zadawane pytania

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
O firmie Qover

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, nie czekaj i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania!

pocztą
Qover – Dział obsługi klienta
Rue du Commerce, 31
1000 Bruksela – Belgia
Close
Close

Potvrđujemo prijem vašeg izveštaja!

Pružalac osiguranja će sada pokrenuti zahtev za odštetu.  U cilju okončanja postupka prikupljanja potrebnih informacija i dokumentacije, moguće je da vam se uskoro ponovo obratimo.  Poslaćemo vam e-poruku sa potvrdom podnošenja zahteva za odštetu