Contacte con nosotros

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas współpracy z Glovo.

Back
Czy ubezpieczenie obejmuje szkody moich rzeczy?

Aktualna ochrona ubezpieczeniowa zapewniana podczas korzystania z aplikacji Glovo nie obejmuje szkód w mieniu własnym, takim jak rower, telefon, motocykl czy samochód. Jeśli jednak realizujesz dostawy za pomocą pojazdu mechanicznego i dojdzie do kolizji z innym pojazdem mechanicznym, który zawinił, szkody w Twoim mieniu są często pokrywane z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jako kurier rowerowy możesz rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które pokryje szkody majątkowe. W tym celu należy zwrócić się bezpośrednio do Twojego ubezpieczyciela.

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Zawsze, gdy dojdzie do urazu ciała, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest wizyta u lekarza lub udanie się do szpitala. Roszczenia z tytułu nieszczęśliwych wypadków są zawsze opłacane w oparciu o dowody, a otrzymasz – i powinieneś o nią poprosić – niezbędną dokumentację od lekarza lub szpitala.W zależności od wniosku zostaniesz poproszony o przesłanie różnych dowodów.Im więcej ich podasz przy składaniu wniosku, tym szybciej zostanie rozpatrzony

Na czym polega ubezpieczenie dla kurierów?

Jest to ubezpieczenie, które dla Ciebie, jako kuriera Glovo, jest całkowicie bezpłatne. Glovo jest posiadaczem polisy, a Ty jesteś beneficjentem.

Co należy zrobić, gdy dojdzie do wypadku?

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić w razie wypadku, jest sprawdzenie, czy wszystkie strony w nim uczestniczące nie poniosły szkód. Jeśli ktoś odniósł obrażenia lub jest w niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer alarmowy i upewnij się, że pomoc jest w drodze.Następnie wymień dokładne informacje kontaktowe (imię i nazwisko, jak w dowodzie osobistym, adres e-mail, numer telefonu, adres) z innymi stronami i ewentualnymi zaangażowanymi świadkami. Zrób zdjęcia możliwych uszkodzeń pojazdów lub mienia. Później, jak tylko będziesz w stanie, powinieneś złożyć wniosek o wypłatę ubezpieczenia.

Czy muszę jakoś aktywować to ubezpieczenie?

Nie, jesteś automatycznie objęty ubezpieczeniem i nie musisz nic robić.

Jak otrzymam pieniądze, jeśli mój wniosek zostanie przyjęty?

Pracownik, który przyjął zgłoszenie szkody, zbierze wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do zarządzania wnioskiem.Odszkodowanie otrzymasz tak szybko, jak to możliwe po przyjęciu wniosku. Świadczenie zostanie przelane na Twoje konto bankowe.Aby dokonać płatności, urzędnik, który przyjął zgłoszenie szkody, poprosi również o numer Twojego konta bankowego w formacie IBAN.

Jakie informacje należy podać we wniosku?

Przygotuj przynajmniej poniższe informacje:  

 • Twoje dane z umowy (imię, nazwisko, e-mail ...)
 • Typ używanego pojazdu
 • Data i godzina wypadku
 • Miejsce wypadku Opis tego
 • co się stało Opis Twoich obrażeń (jeśli występują)

W zależności od rodzaju roszczenia zostaniesz również poproszony o przesłanie dowodów (lista niepełna):

 • Orzeczenie lekarskie
 • Dokumenty medyczne potwierdzające wykonane badania medyczne (RTG, USG ...)
 • Raport policyjny, raport z wypadku ...
 • Pokwitowania wydatków
 • Karta zgonu - Każdy inny dokument, który pozwala ustalić przyczynę i konsekwencje zdarzenia
 • Wszelkie istotne zdjęcia (na przykład pokazujące uszkodzenia)

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
O firmie Qover

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, nie czekaj i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania!

pocztą
Qover – Dział obsługi klienta
Rue du Commerce, 31
1000 Bruksela – Belgia
+

Wybierz rodzaj roszczenia

Należy mieć na uwadze, że dodatkowe świadczenia (zasiłki chorobowe i świadczenia na dzieci) są pokrywane tylko z tytułu zdarzeń, które miały miejsce po 1 kwietnia 2022.
Wypadek
wypadek, który nastąpił podczas aktywności w aplikacji Glovo
When you get hurt as a result of an accident
Złóż wniosek
Choroba
choroba i czasowa niezdolność do wykonywania czynności w aplikacji Glovo z powodu choroby (nie związana z wypadkiem)
When you are sick
Złóż wniosek
When a happy event has just happened
Świadczenia na dziecko
zostałeś rodzicem
Złóż wniosek