Contacte con nosotros

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas współpracy z Glovo.

Back
Czy ubezpieczenie obejmuje szkody moich rzeczy?

Aktualna ochrona ubezpieczeniowa zapewniana podczas korzystania z aplikacji Glovo nie obejmuje szkód w mieniu własnym, takim jak rower, telefon, motocykl czy samochód. Jeśli jednak realizujesz dostawy za pomocą pojazdu mechanicznego i dojdzie do kolizji z innym pojazdem mechanicznym, który zawinił, szkody w Twoim mieniu są często pokrywane z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jako kurier rowerowy możesz rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które pokryje szkody majątkowe. W tym celu należy zwrócić się bezpośrednio do Twojego ubezpieczyciela.

Czy muszę jakoś aktywować to ubezpieczenie?

Nie, jesteś automatycznie objęty ubezpieczeniem i nie musisz nic robić.

Na czym polega ubezpieczenie dla kurierów?

Jest to ubezpieczenie, które dla Ciebie, jako kuriera Glovo, jest całkowicie bezpłatne. Glovo jest posiadaczem polisy, a Ty jesteś beneficjentem.

Jak otrzymam pieniądze, jeśli mój wniosek zostanie przyjęty?

Pracownik, który przyjął zgłoszenie szkody, zbierze wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do zarządzania wnioskiem.Odszkodowanie otrzymasz tak szybko, jak to możliwe po przyjęciu wniosku. Świadczenie zostanie przelane na Twoje konto bankowe.Aby dokonać płatności, urzędnik, który przyjął zgłoszenie szkody, poprosi również o numer Twojego konta bankowego w formacie IBAN.

Jakie informacje należy podać we wniosku?

Przygotuj przynajmniej poniższe informacje:  

 • Twoje dane z umowy (imię, nazwisko, e-mail ...)
 • Typ używanego pojazdu
 • Data i godzina wypadku
 • Miejsce wypadku Opis tego
 • co się stało Opis Twoich obrażeń (jeśli występują)

W zależności od rodzaju roszczenia zostaniesz również poproszony o przesłanie dowodów (lista niepełna):

 • Orzeczenie lekarskie
 • Dokumenty medyczne potwierdzające wykonane badania medyczne (RTG, USG ...)
 • Raport policyjny, raport z wypadku ...
 • Pokwitowania wydatków
 • Karta zgonu - Każdy inny dokument, który pozwala ustalić przyczynę i konsekwencje zdarzenia
 • Wszelkie istotne zdjęcia (na przykład pokazujące uszkodzenia)
Co należy zrobić, gdy dojdzie do wypadku?

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić w razie wypadku, jest sprawdzenie, czy wszystkie strony w nim uczestniczące nie poniosły szkód. Jeśli ktoś odniósł obrażenia lub jest w niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer alarmowy i upewnij się, że pomoc jest w drodze.Następnie wymień dokładne informacje kontaktowe (imię i nazwisko, jak w dowodzie osobistym, adres e-mail, numer telefonu, adres) z innymi stronami i ewentualnymi zaangażowanymi świadkami. Zrób zdjęcia możliwych uszkodzeń pojazdów lub mienia. Później, jak tylko będziesz w stanie, powinieneś złożyć wniosek o wypłatę ubezpieczenia.

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Zawsze, gdy dojdzie do urazu ciała, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest wizyta u lekarza lub udanie się do szpitala. Roszczenia z tytułu nieszczęśliwych wypadków są zawsze opłacane w oparciu o dowody, a otrzymasz – i powinieneś o nią poprosić – niezbędną dokumentację od lekarza lub szpitala.W zależności od wniosku zostaniesz poproszony o przesłanie różnych dowodów.Im więcej ich podasz przy składaniu wniosku, tym szybciej zostanie rozpatrzony

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
O firmie Qover

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, nie czekaj i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania!

pocztą
Qover – Dział obsługi klienta
Rue du Commerce, 31
1000 Bruksela – Belgia