U suradnji sa

Sudionik si nezgode?

Pomoći ćemo ti

Savjet prije podnošenja zahtjeva:
Pročitaj pojedinosti o pokriću za nezgode da provjeriš jesi li osiguran(a) i izbjegni gubitak vremena ako nisi.
Ovo osiguranje nema trošak za kurira.
Podnesi zahtjev

Kada koristite aplikaciju kao vozač dostave, Qover i Chubb nude besplatno osiguranje u vašu korist. Navedeno osiguranje pokriva vas dok koristite aplikaciju Glovo, od trenutka kada se prijavite u aplikaciju do 1 sat nakon zatvaranja sesije. Stoga, sve dok ste na cesti povezani koristeći Glovo, osiguranje će vas zaštititi u slučaju nesreće. Dolje navedeni detalji služe samo u informativne svrhe i nisu ugovorni. Pogledajte Uvjete i odredbe za potpuni popis pokrića i isključenja.

Bitne informacije o vašem osiguranju

Osiguravajuće društvo platit će *

(informacije u nastavku vrijede za nesreće koje ste imali prilikom upotrebe Glova):

 • medicinske troškove, uključujući stomatološke zahvate
 • nadoknadu za neke prijelome, iščašenja i uganuća*
 • dnevnu odštetu do 30 dana u slučaju da nakon nesreće ne možete raditi
 • odštetu u slučaju smrti, trajne ili djelomične invalidnosti
 • naknadu za pogrebne troškove, uključujući troškove ukopa
 • naknada za vašu obitelj u slučaju smrti.

Osiguravajuće društvo neće platiti *

 • Medicinske troškove koji su nastali više od 30 dana nakon nesreće.
 • Neke vrste prijeloma, iščašenja i uganuća nisu obuhvaćene osiguranjem.
 • Ako ne možete raditi nakon nesreće, nije pokriveno prvih 7 dana vaše privremene nesposobnosti.
 • Osiguranje vas ne pokriva ako ste bili pod utjecajem nekog opojnog sredstva (npr. alkohol ili droga).
 • Osiguranje vas ne pokriva ako ste nesreću izazvali namjerno.
 • Nije pokrivena ni šteta koju ste nanijeli trećim osobama.
 • Osiguranje ne pokriva ni materijalnu štetu koje pretrpite (npr. razbijen telefon ili slomljen bicikl).

* Cijeli popis isključenja i pokrića možete naći u općim uvjetima osiguranja

Preuzmite sažetak općih uvjeta

Tvoj je prihod zaštićen u slučaju nezgode

Ako nakon nezgode pretrpiš invaliditet koji te sprječava u obavljanju posla, osiguranje će ti isplatiti iznos naknade naveden u polici. Naknadu ćeš primiti najranije osmog dana privremenog potpunog invaliditeta.

Medicinski troškovi za nezgode

Ako se tijekom korištenja Glovo aplikacije posklizneš, padneš s bicikla ili doživiš prometnu nezgodu i slomiš ruku ili nogu, osiguravajuće društvo će pokriti postotak iznosa naknade navedenog u polici.
Iznos naknade: do kn 22,581.00
Troškovi hospitalizacije
Trošak posjeta liječniku
Farmaceutski troškovi
Trošak RTG-a
Kirurški zahvati i liječnički pregledi
Hitni stomatološki zahvat
troškovi koji se odnose na prijelom kosti
iščašenje ili uganuća
kupnja/najam potrebne medicinske opreme (npr. štake, posebne udlage za prijelome itd.)

Prijelomi kostiju, iščašenja i uganuća

Ako nastanu u roku od 30 dana od dana nezgode, za sljedeće medicinske troškove isplatit ćemo ti novac do maksimalnog iznosa navedenog u polici.
Iznos naknade: do kn 26,344.50
Ovo osiguranje ne pokriva sve prijelome. Više informacija možeš naći u Uvjetima i odredbama.

Štiti tvoj prihod

Tvoje osiguranje od nezgode omogućava ti prihod u slučaju da nisi u mogućnosti obavljati svoj posao nakon nezgode koja se dogodila tijekom korištenja Glova. Troškovi smještaja, naknade, analize, lijekovi... u slučaju nesreće tvoj bolnički račun brzo može doseći astronomske iznose. Zahvaljujući opsežnom pokriću ovog osiguranja, o tome više ne moraš brinuti.

Iznos naknade: kn 188.18 dnevno, isplaćuje se najviše 30 dana
Troškovi koji se odnose na prijelome

Osiguravajuće društvo ne isplaćuje naknadu u sljedećim situacijama:

Liječnički troškovi nastali više od 30 dana nakon nezgode nisu obuhvaćeni osiguranjem
Neke vrste prijeloma, iščašenja i uganuća
Nesposobnost za rad prvih 7 dana takve privremene nesposobnosti
Nezgode nastale kada si bila/bio pod utjecajem nekog opojnog sredstva (npr. alkohol ili droga)
Nezgode koje namjerno izazoveš
Materijalna šteta (npr. razbijen telefon ili štetu na biciklu)
Cijeli popis izuzeća i pokrića možeš naći u općim uvjetima osiguranja.

Financijska zaštita za tvoju obitelj

Ovo osiguranje pruža financijsku zaštitu tvojih najmilijih u slučaju tvoje smrti nakon nezgode. Ovo osiguranje štiti te i u slučaju da uslijed nesreće dođe do djelomičnog ili potpunog invaliditeta.

Slučajna smrt

Osiguranim se iznosom financijski štiti budućnost tvojih najmilijih i omogućava održavanje životnog standarda tvoje obitelji.
U slučaju smrti u nezgodi
Iznos naknade: kn 214,519.53
Pokriće najviše godinu dana nakon nezgode
Iznos pokrića: kn 214,519.53
Obiteljska mirovina
Iznos naknade: kn 107,259.76
Troškovi pogreba
Iznos pokrića: kn 22,581.00

Repatrijacija. Članovi obitelji u pratnji

Vraćanje u državu podrijetla u slučaju smrti ili potpunog invaliditeta. Osiguranje pokriva i troškove smještaja osoba u pratnji u bolnici (ako hospitalizacija traje najmanje 7 dana) i/ili u slučaju vraćanja u državu podrijetla.
Iznos naknade za vraćanje u državu podrijetla: kn 1,881.75 dnevno (najviše 5 dana).
Iznos naknade za obiteljski posjet bolnici: kn 1,129.05 dnevno (najviše 10 dana)
Vraćanje u državu podrijetla
Članovi obitelji u pratnji

Pravna pomoć

Pravni troškovi za tvoju obranu i podnošenje mogućih odštetnih zahtjeva pokriveni su osiguranjem.

Iznos naknade: kn 37,635.00
Pravna pomoć

Potpuni ili djelomični trajni invaliditet

Ako zbog nezgode postaneš trajni invalid, osiguranje će ti isplatiti iznos naknade naveden u polici.

Potpuni trajni invaliditet
Iznos naknade: kn 214,560.16
Trajni djelomični invaliditet
Iznos naknade: do kn 214,560.16

Trajni djelomični invaliditet

Potpuni gubitak ruke ili šake
100%
Potpuni gubitak pokretnosti ramena
30%
Potpuni gubitak pokretnosti lakta ili zgloba
20%
Potpuni gubitak pokretnosti palca ili kažiprsta
30%
Gubitak tri prsta, a da nisu palac ili kažiprst
30%
Gubitak palca i još jednog prsta, a da nije kažiprst
30%
Gubitak tri prsta, uključujući palac ili kažiprst
30%
Gubitak kažiprsta i drugog prsta, a da nije palac
30%
Gubitak palca
30%
Gubitak kažiprsta
30%
Gubitak srednjeg prsta, prstenjaka ili malog prsta
30%
Gubitak dva prsta od gore navedenih
30%
Gubitak noge iznad koljena
100%
Gubitak noge ispod koljena ili gubitak stopala
50%
Djelomična amputacija stopala koja uključuje sve nožne prste
50%
Potpuna gluhoća na jedno uho
50%
Uklanjanje donje čeljusti
30%
Prijelom noge ili stopala koji nije zacijelio
25%
Prijelom patele koji nije konsolidiran
20%
Potpuni gubitak pokretnosti kuka ili koljena
20%
Skraćenje donjeg uda za najmanje 5 cm
15%
Gubitak nožnog palca
10%
Potpuni gubitak oka ili prepolovljenje binokularnog vida
80%

Imaš li kakvih pitanja?

Odgovor se vjerojatno već nalazi u našim čestim pitanjima.

O Qoveru

Uvijek smo ti na raspolaganju. Slobodno nam se obrati ako imaš pitanja!
Qover S.A.
Kontakt obrazacglovo.qover.com+385 800 200 343
Poštanska adresa
Qover – Služba za korisnikeRue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgija
Close

Please select the type of claim

Dislocations and fracture
Dislocations and fracture
We garantee a payment within 2 business day
Make a claim
Medical and surgical expenses
Medical and surgical expenses
Supporting income in case you can’t work
Make a claim
Hospital stay
Hospital stay
If due to an accident, you become disable
Make a claim
Dental
Dental
Let's make you smile again
Make a claim
Permanent disability or serious injury
Permanent disability or serious injury
Trying to make your life a bit easier
Make a claim
Death and funeral
Death and funeral
Protect the future of your loved ones
Make a claim
Close

Potvrđujemo primitak vaše prijave!

Sada će pružatelj osiguranja započeti postupak obrade zatjeva.  Kako bismo završili prikupljanje potrebnih informacija i dokumentacije,  mogli bismo vam se odmah obratiti.  Dobit ćete e-poštu s potvrdom o podnošenju zahtjeva