U suradnji sa

Sudionik si nezgode?

Pomoći ćemo ti

Savjet prije podnošenja zahtjeva:
Pročitaj pojedinosti o pokriću za nezgode da provjeriš jesi li osiguran(a) i izbjegni gubitak vremena ako nisi.
Ovo osiguranje nema trošak za kurira.
14
APR
Ako ste doživjeli nesreću 14. travnja ili prije
Podnesi zahtjev Qover
14
APR
Ako ste doživjeli nesreću 15. travnja ili kasnije
Podnesi zahtjev Ferrer & Ojeda

Kada koristite aplikaciju kao vozač dostave, Qover i Chubb nude besplatno osiguranje u vašu korist. Navedeno osiguranje pokriva vas dok koristite aplikaciju Glovo, od trenutka kada se prijavite u aplikaciju do 1 sat nakon zatvaranja sesije. Stoga, sve dok ste na cesti povezani koristeći Glovo, osiguranje će vas zaštititi u slučaju nesreće. Dolje navedeni detalji služe samo u informativne svrhe i nisu ugovorni. Pogledajte Uvjete i odredbe za potpuni popis pokrića i isključenja.

Nazgoda
Bolest 24/7
Pogodnosti za djecu

Bitne informacije o vašem osiguranju

Osiguravajuće društvo platit će *

(informacije u nastavku vrijede za nesreće koje ste imali prilikom upotrebe Glova):

 • medicinske troškove, uključujući stomatološke zahvate
 • nadoknadu za neke prijelome, iščašenja i uganuća*
 • dnevnu odštetu do 30 dana u slučaju da nakon nesreće ne možete raditi
 • odštetu u slučaju smrti, trajne ili djelomične invalidnosti
 • naknadu za pogrebne troškove, uključujući troškove ukopa
 • naknada za vašu obitelj u slučaju smrti.

Osiguravajuće društvo neće platiti *

 • Medicinske troškove koji su nastali više od 30 dana nakon nesreće.
 • Neke vrste prijeloma, iščašenja i uganuća nisu obuhvaćene osiguranjem.
 • Ako ne možete raditi nakon nesreće, nije pokriveno prvih 7 dana vaše privremene nesposobnosti.
 • Osiguranje vas ne pokriva ako ste bili pod utjecajem nekog opojnog sredstva (npr. alkohol ili droga).
 • Osiguranje vas ne pokriva ako ste nesreću izazvali namjerno.
 • Nije pokrivena ni šteta koju ste nanijeli trećim osobama.
 • Osiguranje ne pokriva ni materijalnu štetu koje pretrpite (npr. razbijen telefon ili slomljen bicikl).

* Cijeli popis isključenja i pokrića možete naći u općim uvjetima osiguranja

Preuzmite sažetak općih uvjeta

Tvoj je prihod zaštićen u slučaju nezgode

Ako nakon nezgode pretrpiš invaliditet koji te sprječava u obavljanju posla, osiguranje će ti isplatiti iznos naknade naveden u polici. Naknadu ćeš primiti najranije osmog dana privremenog potpunog invaliditeta.

Medicinski troškovi za nezgode

Ako se tijekom korištenja Glovo aplikacije posklizneš, padneš s bicikla ili doživiš prometnu nezgodu i slomiš ruku ili nogu, osiguravajuće društvo će pokriti postotak iznosa naknade navedenog u polici.
Iznos naknade: do € 3,000.00
Troškovi hospitalizacije
Trošak posjeta liječniku
Farmaceutski troškovi
Trošak RTG-a
Kirurški zahvati i liječnički pregledi
Hitni stomatološki zahvat
troškovi koji se odnose na prijelom kosti
iščašenje ili uganuća
kupnja/najam potrebne medicinske opreme (npr. štake, posebne udlage za prijelome itd.)

Prijelomi kostiju, iščašenja i uganuća

Ako nastanu u roku od 30 dana od dana nezgode, za sljedeće medicinske troškove isplatit ćemo ti novac do maksimalnog iznosa navedenog u polici.
Iznos naknade: do € 3,500.00
Ovo osiguranje ne pokriva sve prijelome. Više informacija možeš naći u Uvjetima i odredbama.

Štiti tvoj prihod

Tvoje osiguranje od nezgode omogućava ti prihod u slučaju da nisi u mogućnosti obavljati svoj posao nakon nezgode koja se dogodila tijekom korištenja Glova. Troškovi smještaja, naknade, analize, lijekovi... u slučaju nesreće tvoj bolnički račun brzo može doseći astronomske iznose. Zahvaljujući opsežnom pokriću ovog osiguranja, o tome više ne moraš brinuti.

Iznos naknade: 25.00 dnevno, isplaćuje se najviše 30 dana
Troškovi koji se odnose na prijelome

Osiguravajuće društvo ne isplaćuje naknadu u sljedećim situacijama:

Liječnički troškovi nastali više od 30 dana nakon nezgode nisu obuhvaćeni osiguranjem
Neke vrste prijeloma, iščašenja i uganuća
Nesposobnost za rad prvih 7 dana takve privremene nesposobnosti
Nezgode nastale kada si bila/bio pod utjecajem nekog opojnog sredstva (npr. alkohol ili droga)
Nezgode koje namjerno izazoveš
Materijalna šteta (npr. razbijen telefon ili štetu na biciklu)
Cijeli popis izuzeća i pokrića možeš naći u općim uvjetima osiguranja.

U slučaju bolesti

Ako je riječ o invaliditetu uslijed bolesti koja će te spriječiti u upotrebi aplikacije za dostavljače, osiguravajuće društvo isplatit će iznos naknada naveden u tablici police. Naknadu ćeš primati najranije od osmog dana potpune nesposobnosti za rad.

Iznos naknade: najviše 25.00 dnevno, isplaćuje se najviše 30 dana.
Uvjet pokrića osiguranja jest dovršavanje najmanje 30 dostava putem aplikacije u posljednjih 8 tjedana prije nastupanja bolesti
Ako upotrebljavaš Glovo dulje od 60 dana, 25.00 dnevno ili 75 % tvoje prosječne plaće (ovisno o tome koja je vrijednost niža) do 30 dana
Ako je Glovo upotrebljavan manje od 60 dana, 25.00 dnevno do 30 dana

Financijska zaštita za tvoju obitelj

Ovo osiguranje pruža financijsku zaštitu tvojih najmilijih u slučaju tvoje smrti nakon nezgode. Ovo osiguranje štiti te i u slučaju da uslijed nesreće dođe do djelomičnog ili potpunog invaliditeta.

Slučajna smrt

Osiguranim se iznosom financijski štiti budućnost tvojih najmilijih i omogućava održavanje životnog standarda tvoje obitelji.
U slučaju smrti u nezgodi
Iznos naknade: 28,500.00
Pokriće najviše godinu dana nakon nezgode
Iznos pokrića: 28,500.00
Obiteljska mirovina
Iznos naknade: € 14,250.00
Troškovi pogreba
Iznos pokrića: € 3,000.00

Repatrijacija. Članovi obitelji u pratnji

Vraćanje u državu podrijetla u slučaju smrti ili potpunog invaliditeta. Osiguranje pokriva i troškove smještaja osoba u pratnji u bolnici (ako hospitalizacija traje najmanje 7 dana) i/ili u slučaju vraćanja u državu podrijetla.
Iznos naknade za vraćanje u državu podrijetla: 250.00 dnevno (najviše 5 dana).
Iznos naknade za obiteljski posjet bolnici: 10 dnevno (najviše 10 dana)
Vraćanje u državu podrijetla
Članovi obitelji u pratnji

Pravna pomoć

Pravni troškovi za tvoju obranu i podnošenje mogućih odštetnih zahtjeva pokriveni su osiguranjem.

Iznos naknade: 5,000.00
Pravna pomoć

Dodatne pogodnosti

Šta ako postanete roditelj?

Rađanje ili usvajanje djeteta obično predstavlja jedan od najboljih životnih trenutaka. Ali finansijski gledano to nije uvijek lako. Nažalost, može doći do teških događaja različitih stepena ozbiljnosti pa smatramo da je i naša uloga da budemo prisutni u tim ozbiljnim trenucima, između ostalog, pružanjem finansijske podrške.
Pogodnosti: do 800,00 po djetetu ili u slučaju rođenja više djece
Rođenje djeteta/više djece
Posvajanje
Mrtvorođenče
Nemedicinski troškovi za skrb o djetetu
Čuvanje djece
Postporođajna depresija

Situacije u kojima ne isplaćujemo naknadu ako postaneš roditelj?

Glovo nije upotrebljavan i nije ostvaren najmanji mjesečni prosjek od 30 sati tijekom posljednjih 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
Ako su roditelji djeteta dvoje dostavljača, ukupna se naknada isplaćuje jedanput.
U razdoblju od 12 mjeseci prihvaćamo najviše 1 odštetni zahtjev.
Odštetni zahtjevi koji nastanu tijekom prvih 6 mjeseci postojanja korisnika nisu pokriveni.
Smrt ili trajna nesposobnost za rad nakon nesreće tijekom upotrebe aplikacije Glovo
Svi hitni troškovi (predujam za pogreb, pogrebne pristojbe itd.)

Hitni troškovi

Neke situacije zahtijevaju hitne postupke s tvoje strane, a oni brzo mogu postati skupi. U određenim okolnostima pomoći ćemo ti da pokriješ dio ili sve troškove nastale u hitnim slučajevima.
Naknada se NEĆE oduzeti od „standardnog” pokrića u slučaju nezgode, već je riječ o dodatnim pogodnostima.
Pogodnosti: do 400,00

Situacije u kojima ne isplaćujemo naknadu u slučaju hitnih troškova?

Glovo nije upotrebljavan najmanje 10 sati tijekom posljednjih 6 mjeseci.
Trebat će nam najmanje jedan dokument kao dokaz događaja (npr. smrtni list).

Potpuni ili djelomični trajni invaliditet

Ako zbog nezgode postaneš trajni invalid, osiguranje će ti isplatiti iznos naknade naveden u polici.

Potpuni trajni invaliditet
Iznos naknade: 28,500.00
Trajni djelomični invaliditet
Iznos naknade: do 28,500.00

Trajni djelomični invaliditet

Potpuni gubitak ruke ili šake
100%
Potpuni gubitak pokretnosti ramena
30%
Potpuni gubitak pokretnosti lakta ili zgloba
20%
Potpuni gubitak pokretnosti palca ili kažiprsta
30%
Gubitak tri prsta, a da nisu palac ili kažiprst
30%
Gubitak palca i još jednog prsta, a da nije kažiprst
30%
Gubitak tri prsta, uključujući palac ili kažiprst
30%
Gubitak kažiprsta i drugog prsta, a da nije palac
30%
Gubitak palca
30%
Gubitak kažiprsta
30%
Gubitak srednjeg prsta, prstenjaka ili malog prsta
30%
Gubitak dva prsta od gore navedenih
30%
Gubitak noge iznad koljena
100%
Gubitak noge ispod koljena ili gubitak stopala
50%
Djelomična amputacija stopala koja uključuje sve nožne prste
50%
Potpuna gluhoća na jedno uho
50%
Uklanjanje donje čeljusti
30%
Prijelom noge ili stopala koji nije zacijelio
25%
Prijelom patele koji nije konsolidiran
20%
Potpuni gubitak pokretnosti kuka ili koljena
20%
Skraćenje donjeg uda za najmanje 5 cm
15%
Gubitak nožnog palca
10%
Potpuni gubitak oka ili prepolovljenje binokularnog vida
80%

Imaš li kakvih pitanja?

Odgovor se vjerojatno već nalazi u našim čestim pitanjima.

O Qoveru

Uvijek smo ti na raspolaganju. Slobodno nam se obrati ako imaš pitanja!
Qover S.A.
Kontakt obrazacglovo.qover.com+385 800 200 343
Poštanska adresa
Qover – Služba za korisnikeRue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgija
Close

Please select the type of claim

Dislocations and fracture
Dislocations and fracture
We garantee a payment within 2 business day
Make a claim
Medical and surgical expenses
Medical and surgical expenses
Supporting income in case you can’t work
Make a claim
Hospital stay
Hospital stay
If due to an accident, you become disable
Make a claim
Dental
Dental
Let's make you smile again
Make a claim
Permanent disability or serious injury
Permanent disability or serious injury
Trying to make your life a bit easier
Make a claim
Death and funeral
Death and funeral
Protect the future of your loved ones
Make a claim
Close

Potvrđujemo primitak vaše prijave!

Sada će pružatelj osiguranja započeti postupak obrade zatjeva.  Kako bismo završili prikupljanje potrebnih informacija i dokumentacije,  mogli bismo vam se odmah obratiti.  Dobit ćete e-poštu s potvrdom o podnošenju zahtjeva
+

Odaberite vrstu zahtjeva

Napominjemo da su dodatne pogodnosti (pogodnosti za slučaj bolesti i pogodnosti za djecu) pokrivene samo za događaje koji su se dogodili od 1. prosinac.
Nezgoda
se tijekom upotrebe Glovo aplikacije posklizneš, padneš s bicikla ili doživiš prometnu nezgodu i slomiš ruku ili nogu
When you get hurt as a result of an accident
Podnesi zahtjev
Bolest
bolest i privremeno nesposobnosti za rad uslijed bolesti koja te spriječiti u upotrebi aplikacije Glovo (nije povezano s nesrećom)
When you are sick
Podnesi zahtjev
When a happy event has just happened
Pogodnosti za djecu
postaneš roditelj
Podnesi zahtjev