В сътрудничество с

Участвали ли сте в инцидент?

Ние сме на разположение, за да ви помогнем

Съвет, преди да заведете претенция:
Прочетете подробностите за покритието при злополука, за да проверите дали сте обезпечени, и не губете време, ако не сте.
Тази застраховка е без такса за куриера.
14
APR
Ако сте претърпели злополука на 14 април или преди това
Завеждане на претенция Qover
14
APR
Ако сте претърпели злополука на или след 15 април
Завеждане на претенция Ferrer & Ojeda

Когато използвате приложението като драйвер за доставка, Qover и Chubb предлагат безплатна застраховка във ваша полза. Посочената по-горе застраховка ви покрива, докато използвате приложението Glovo, от момента, в който влезете в приложението до 1 час след като приключите сесията. Следователно, докато сте на пътя, свързан с Glovo, застраховката ще ви защити в случай на злополука. Данните по-долу са само за информационни цели и не са договорни. Вижте Общите условия за пълния списък с покрития и изключения.

Кратка информация за вашата застраховка

Застрахователната компания ще плати*

Долупосоченото важи, ако сте претърпели злополука, докато сте използвали Glovo

 • Вашите медицински разходи, включително стоматологично лечение
 • Компенсация за някои фрактури, изкълчвания и навяхвания*
 • Ежедневно обезщетение за период до 30 дни, в случай че не можете да работите след злополука
 • Обезщетение в случай на смърт, трайно или частично увреждане
 • Обезщетение за погребални разноски, включително разходи за погребение
 • Обезщетение за вашето семейство в случай на смърт

Застрахователната компания няма да плати*

 • Медицински разходи, настъпили повече от 30 дни след злополуката
 • Не всички видове фрактури, изкълчвания и навяхвания са покрити
 • Ако не можете да работите след злополука, първите 7 дни от временната ви неработоспособност
 • Ако сте били в нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества (напр. алкохол или наркотици)
 • Ако умишлено сте причинили злополуката
 • Щетите, които сте нанесли на трети лица
 • Вашите материални щети (например счупен телефон или велосипед)

* Пълния списък с изключения и покрития можете да видите в общите условия на застраховката

Изтеглете резюмето на общите условия

Вашият доход е защитен в случай на злополука

Ако след злополука претърпите увреждане, което не ви позволява да упражнявате дейността си, застраховката покрива размера на обезщетението, посочено в полицата. Ще получавате обезщетение от осмия ден на временна пълна нетрудоспособност.

Медицински разходи за злополуки

Ако се подхлъзнете, паднете от велосипеда си или пострадате при автомобилна катастрофа и претърпите счупване на ръка или крак, докато използвате приложението Glovo, застрахователната компания ще покрие процент от сумата на обезщетението, посочена в полицата.
Обезщетение: до lev 4,894.69
Разходи за хоспитализация
Цената на посещенията при лекар
Фармацевтични разходи
Цената на рентгеновите снимки
Хирургически интервенции и медицински прегледи
Дентални услуги при спешни състояния
разходи, свързани с фрактура
изкълчване или навяхвания
закупуването/отдаването под наем на необходимото медицинско оборудване (напр. патерици, специални ботуши при фрактури и др.)

Фрактури, изкълчвания и навяхвания

Застраховката ще покрие сума, не по-голяма от максималния размер на обезщетението, определено в полицата, за посочените по-долу медицински разходи, ако са настъпили в рамките на 30 дни от датата на злополуката.
Обезщетение: до lev 5,873.62
Не всички фрактури се покриват от застраховката. Прегледайте Правилата и условията за повече подробности.

Защитава доходите ви

Вашата застраховка срещу злополука ви осигурява подпомагане на доходите, в случай че не можете да упражнявате дейността си след злополука, докато сте свързани чрез Glovo. Разходи за жилищно настаняване, такси, анализи, лекарства... болничната ви сметка може бързо да достигне непосилни суми в случай на злополука. Благодарение на широкообхватното покритие на тази застраховка вече не е нужно да се притеснявате за това.

Обезщетение: lev 39.16 на ден, платими най-много за 30°дни
Разходи, свързани с фрактура

Застрахователната компания няма да заплати:

Медицински разходи, настъпили повече от 30 дни след злополуката
Не всички видове фрактури, изкълчвания и навяхвания са обхванати от покритието
Ако не можете да работите след злополука, първите 7 дни на временна неработоспособност
Ако сте били под влияние на вещества (напр. алкохол или наркотици)
Ако умишлено сте причинили злополуката
Имуществени щети (напр. счупен телефон или велосипед)
Пълния списък с изключения и покрития можете да видите в общите условия на застраховката.

Финансова защита за вашето семейство

Тази застраховка осигурява финансова защита на вашите близки в случай на смърт след злополука. Тази застраховка ви защитава и в случай на пълна или частична загуба на работоспособност вследствие на злополука.

Смърт при нещастен случай

Застрахователната сума помага да защитите финансово бъдещето на близките си и да поддържате стандарта на живот на вашето семейство.
В случай на смърт при нещастен случай
Обезщетение: lev 49,925.79
Покритие до една година след инцидента
Обезщетение: lev 49,925.79
Пенсия за сираци
Обезщетение: lev 24,963.16
Разходи за погребение
Обезщетение: lev 5,873.68

Репатриране. Придружаващи членове на семейството

Репатриране в страната на произход в случай на смърт или пълна загуба на работоспособност. Застраховката покрива и разходите за настаняване на придружител в болница (при хоспитализация за поне 7 дни) и/или при репатриране.
Обезщетения при репатриране: lev 489.47 на ден (макс. 5 дни)
Надбавка за семейно посещение в болница: lev 293.68 на ден (макс. 10 дни)
Репатриране
Придружаващи членове на семейството

Правна помощ

Правните разходи за вашата защита и евентуални искове се покриват от застраховката.

Обезщетение: lev 9,788.95
Правна помощ

Пълна или частична трайна загуба на работоспособност

Ако поради злополука претърпите трайна загуба на работоспособност, застраховката покрива размера на обезщетението, посочено в полицата.

Трайна пълна загуба на работоспособност
Обезщетение: lev 49,923.66
Трайна частична загуба на работоспособност
Обезщетение: до lev 49,923.66

Трайна частична загуба на работоспособност

Пълна загуба на ръка или ръка
100%
Пълна загуба на движение на рамото
30%
Пълна загуба на движение на лакътя или китката
20%
Пълна загуба на палеца или показалеца
30%
Загуба на три пръста, различни от палеца или показалеца
30%
Загуба на палеца и някой друг пръст, различен от показалеца
30%
Загуба на три пръста, включително палеца или показалеца
30%
Загуба на показалеца и друг пръст, различен от палеца
30%
Загуба на палец
30%
Загуба на показалеца
30%
Загуба на средния, безименния или малкия пръст
30%
Загуба на два от последните
30%
Загуба на крак над коляното
100%
Загуба на крак под коляното или стъпалото
50%
Частична ампутация на един крак, включително всички пръсти
50%
Пълна глухота в едното ухо
50%
Отстраняване на долната челюст
30%
Незараснала фрактура на крак или стъпало
25%
Неконсолидирана фрактура на пателата
20%
Пълна загуба на движение на бедрото или коляното
20%
Скъсяване на долен крайник с поне 5 сантиметра
15%
Загуба на палеца на крака
10%
Пълна загуба на едно око или загуба на бинокулярно зрение наполовина
80%

Имате ли въпроси?

Отговорът вероятно вече е в нашите често задавани въпроси.

Относно Qover

Ние винаги сме на ваше разположение. Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.
Qover S.A.
Форма за контактglovo.qover.com+359 800 46 165
По пощата
Qover – обслужване на клиентиRue du Commerce, 31 1000 Brussels – Белгия
Close

Please select the type of claim

Dislocations and fracture
Dislocations and fracture
We garantee a payment within 2 business day
Make a claim
Medical and surgical expenses
Medical and surgical expenses
Supporting income in case you can’t work
Make a claim
Hospital stay
Hospital stay
If due to an accident, you become disable
Make a claim
Dental
Dental
Let's make you smile again
Make a claim
Permanent disability or serious injury
Permanent disability or serious injury
Trying to make your life a bit easier
Make a claim
Death and funeral
Death and funeral
Protect the future of your loved ones
Make a claim
Close

Потвърждаваме получаването на вашето съобщение!

Сега доставчикът на застраховки ще стартира процеса по претенцията.  За да се завърши събирането на необходимата информация и документация,  може да се върнем към вас надлежно.  Ще получите имейл с потвърждението за подаването на претенция